Adidas avslutter samarbeid med Kanye West

Etter massivt offentlig press har Adidas avsluttet samarbeidet med Kanye West – og mange spekulerer i hvor merket bør gå herfra.

I sin uttalelse i dag, uttalte Adidas at de vil stoppe 'Adidas Yeezy-virksomheten' med umiddelbar virkning, med henvisning til rapperens nylige antisemittiske kommentarer og handlinger. Adidas stemplet kommentaren som 'uakseptabel, hatefull og farlig' og sier at den bryter med 'selskapets verdier som mangfold og inkludering, gjensidig respekt og rettferdighet'.

Dette bruddet kommer ikke uten vesentlige økonomiske konsekvenser. Adidas bekreftet i sin uttalelse at de på kort sikt forventer en negativ innvirkning på opptil 250 millioner euro på nettoinntekten i 2022 med 'den høye sesongvariasjonen i fjerde kvartal'.