Bli abonnent!

Skoforlaget AS er utgiver av Magasinet SKO og www.magasinetsko.no
Magasinet SKO utgis på abonnementsbasis til produsenter, leverandører og detaljister i bransjen. En viktig målgruppe er også betjening i butikkene, som gjennom magasinet kan følge med på trender og messer. Magasinet kommer ut fire ganger i året.

Magasinet SKO informerer om aktiviteter, personer og bedrifter av interesse for bransjen, innen- og utenlandsmesser, skopleie og produksjonsnyheter, omsetningsstatistikk og bransjens utvikling og tilstand.

Skoforlaget AS eies av bransjens tre foreninger, detaljistene ved HSH - Seksjon for Mote og Fritid, leverandørene ved Skogrossisters og Agenters Landsforening og produsentene ved Norsk Industri, Teko. 

Magasinet SKO søker å informere bransjen om alt av interesse innen mote, messer, mennesker og bedrifter, produksjonsnyheter og bransjens utvikling og tilstand.

Pris:
Hovedabonnement kr. 765 pr. år
Medarbeiderabonnement (krever et hovedabonnement): 410 pr. år

Magasinet SKO
Adresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo
Ansvarlig redaktør: Lise Andresen Tlf.: 977 01 755 E-post: lise@skoforlaget.no
Utgiver: Skoforlaget AS - skoforlaget@skoforlaget.no
 

Name
Adresse
Dersom annet enn postadresse