Reklamasjonsskjema

Skrevet 17. mars 2013 og kategorisert


Vanlige klager, klagefrister og reparasjon....

Vanlige klager

  • At skoen ikke passer kundens føtter er ikke klagegrunn. Passform er kunden ansvar.
  • Små skjønnehetsfeil som kan oppdages med det blotte øyet kan det ikke klages på senere hvis feilen ikke influerer på bruksverdien.
  • Sko er laget for spesielle bruksområder. Dette innbærer at det er bestemte grenser for hva skomaterialet kan tåle. For ufôrete sko må en viss avfarving påregnes.

Klagefrister

  • Har kjøperen noe å klage over, bør han alltid si fra snarest mulig.
  • Ved mangler må det være reklamert innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde vært oppdaget (dette regnes å være innenfor et par måneder).
  • Hovedregelen er at man etter to år ikke kan gjøre gjeldene at en vare er mangelfull.

Utsalgsvarer

  • Kjøpslovens bestemmelser gjelder også for varer på salg.
  • Oppslag i forretningen om at "utsalgsvarer byttes ikke" fratar ikke kjøperen hans rettigheter etter loven.

Reparasjon

  • Hvis mulig vil selger tilby å reparere gjenstnaden. Dette må kjøper finne seg i hvis det skjer i løpet av kort tid etter at varen er levert og kjøperen ikke blir påført urimelig ulempe.
  • Enhver skade eller svakhet som kan repareres bør bli reprert. Dette har blant annet miljø- og ressursmessig bakgrunn.

Foreningen til norske leverandører og detaljister (SAL og HSH) har utarbeidet et forenklet reklamasjonssystem. 

Nedenfor finner du lenke til reklamasjonsskjemaet som du kan skrive ut.

Reklamasjonsskjema