Ecco møter motbør fra Eurosko

Eurosko har gjennom mange år hatt et betydelig og godt samarbeid med Ecco, men mener nå at Eccos valg ved å opprettholde sin business i Russland er svært krevende.

Saken er at det danske skomerket Ecco fremdeles opprettholder sin business i Russland - noe mange reagerer på. Flere skokjeder i Danmark har nå kuttet samarbeidet med det danske skomerket. Ledelsen i Eurosko mener også at Eccos valg er svært krevende. Dette kan vi lese på nettsiden til Eurosko sine nettsider:

Styret i Euro Sko Norge AS er sterkt kritisk til den beslutningen styret i Ecco har tatt om å opprettholde sin virksomhet i Russland. Styret i Euro Sko Norge AS har derfor i ekstra ordinært møte i dag (29.04.22) iverksatt følgende tiltak;

  • Umiddelbart stoppe alle Ecco-kampanjer
  • Umiddelbart stoppe all markedsføring av Ecco i alle kanaler
  • Umiddelbart stoppe all kommunikasjon i alle digitale flater av Ecco-merket og -produkter
  • Umiddelbart fjerne Ecco-merket og alle Ecco-produkter fra våre websider

Styret erklærer samtidig at inntil Ecco har ryddet opp i sin situasjon i Russland kommer ikke selskapet til å levere nye ordre til Ecco.

Styret i Euro Sko Norge AS har i dag rettet et brev direkte til styret i Ecco med sterk kritikk av beslutningen knyttet til virksomheten i Russland og informert om de tiltak selskapet har iverksatt.