En av flere som boikotter morgendagens tilbudsjag

Icebug tar et nytt miljøvennlig grep. Istedenfor å selge rabatterte produkter under Black Friday og dermed bidra til økt forbruk, gir den svenske outdoorsko-produsenten hele fredagens omsetning fra deres nettbutikk uavkortet til Naturvernforbundet. Målet med samarbeidet er å bevare norsk gammelskog.

– Å stenge nettbutikken for én dag vil ikke gjøre en forskjell. Ved å faktisk bruke denne dagen til å støtte beskyttelse av gammelskog, vil fredagens handel bli til noe som alle har nytte av, sier Marie Thomasson, kommunikasjonssjef hos Icebug.
Icebug har gjennom flere år boikottet Black Friday. Skoprodusenten har heller benyttet dagen til å støtte ideelle organisasjoner. I fjor donerte de alle inntekter fra Black Friday til den svenske organisasjonen Naturarvet, som arbeider med å beskytte Sverige sin siste gammelskog. Gammelskog er skog som er eldre enn 120-140 år, og som ikke påvirkes nevneverdig av skogsbruk. Fordelen med denne typen skog er at den effektiv binder karbondioksid, samt at den er et naturlig hjem for mange ulike arter. Dette gjør gammelskog ekstremt viktig for det biologiske mangfoldet. Takket være Icebug sine kunder kunne de i fjor bidra med nærmere 400.000 SEK til å verne 30.000 kvm skogsområder med flere hundre år gammel skog i Svartsundet, Uppsala län. Nå ønsker selskapet å ta grep også i Norge, gjennom støtte til Naturvernforbundets skogvernarbeid.

Hvorfor er skogvern så viktig?
På verdensbasis forsvinner skogområder tilsvarende 36 fotballbaner hvert minutt. Desto mer skog vi ødelegger, desto vanskeligere blir det for artene som bor der å overleve. Mange arter er avhengige av helt spesifikke typer vegetasjon for å overleve, og skogvern er derfor en viktig del av arbeidet for det biologiske mangfoldet.
 
Skogbruk og menneskelig inngripen i gamle skogsområder fører ofte med seg at mangfoldet i området forsvinner, trærne blir ensformige og skogsområdene stykkes opp. I tillegg mister skogsområdene de døende og råtnende trærne i skogbunnen som er en viktig del av kretsløpet i skogen. Dette fører til at klimagassene som er lagret i skogbunnen slippes løs og bidrar til økte klimaendringer.