Færre par sko formidles via skobransjen

At skofaghandelen i Norge og globalt er utsatt for stor konkurranse er ikke noe nytt. Den utsettes for stadig nye og andre kanaler, og de gode skobutikkene blir dessverre færre.

Det finnes ikke lenger detaljert statistikk hos SSB på hva som faktisk selges gjennom skofaghandelen. Vi har derfor sett på faktorer vi tenker kan skissere et bilde av hvor mye av skoimporten som formidles via skobransjen, og snakket med flere ressurser som bekrefter vår konklusjon.

23,35 millioner over grensen i 2022
Magasinet SKO har sett på hvor mange av disse parene som selges i rene skobutikker og deres nettbutikker og hvor utviklingen går. Utgangspunktet er 23,35 millioner par sko (kilde: Statistisk sentralbyrå) som ble importert til Norge i fjor. Dette er et høyt tall som også inkluderer sportssko. De fleste av sistnevnte handles ikke i bransjens egne fagbutikker, men i sportsbutikker og stormarkeder.

Fjoråret ble positivt
2022 ble et fint år for skobransjen, med en vekst på cirka 12 prosent fra 2021. Dette betyr at bransjen ender på rundt 3,87 milliarder i omsetning (kilde: Statistisk sentralbyrå) fordelt på de rundt 500 skobutikkene vi har i Norge. Vi tar sjansen på å si at en gjennomsnitts skobutikk omsetter for i underkant av 7,75 millioner pluss mva.  

Hvor mange par er 3,87 milliarder kroner 
Vi har gjennomgått over 1.500 modeller på nettsidene til Eurosko og Skoringen, og funnet en snittpris på rett over 950 kroner inklusive mva. Et interessant funn hos Eurosko som har hele 60 prosent av markedet i hovedstaden, er at snittprisen på deres egne varemerker er noe høyere enn de eksterne varemerker i de samme butikkene.
Snittprisen er basert på at ikke alle modeller selges i like mengder og mye blir ikke solgt til ordinær pris. Videre er det rimeligere sko for vår og sommer, sammenliknet med høst og vinter.
Vi har tatt en prat med flere i bransjen og konsensus er at gjennomsnittsprisen på et par sko solgt gjennom norske skobutikker, ligger på rundt 1.000 kroner inklusive mva, altså 800 kroner eksklusive mva.
Dette betyr at skobransjens butikker solgte ca. 4,85 millioner par, rundt 20-21 prosent av importerte par til Norge i fjor.

Basert på historiske tall fra 2013 er prosentandel sko solgt i skobutikker dalende
I fjor ble det importert 23,35millioner par til Norge.  Gitt at snittpris ut av butikk var den samme i 2013 som i 2022, solgte skobransjen 5,47 millioner par i 2013, og 4,85 millioner i 2022, har antall par gjennom bransjen falt med 11,3 prosent.  
Interessant her er at importprisen på sko har økt med 90 prosent i perioden 2013 til 2022, mens salgspris til sluttbruker er uendret (ifølge SSB).
Dette betyr at fortjenestebildet er endret. En mulig forklaring er at det i dag er færre distributører, mer kjedeprodukter som ikke går via distributør/agent og ikke minst endring i kjøpemønsteret til sluttbruker. Mange kjøper direkte fra utenlandske nettbutikker.

Et par sko pr innbygger i Oslo
I Oslo, (området 1-12) er det i dag 41 skobutikker. I 2019 var det 84 ifølge Statistisk sentralbyrå så det er en betydelig nedgang.
Magasinet SKO har beregnet deres totale omsetning til 575 millioner kroner netto, noe som betyr en snittomsetning på 14 millioner pluss mva. Dette er nesten dobbelt så høyt som snittet i Norge.
Om vi beregner samme snittpris på sko i Oslo som i resten av landet, er det solgt 720.000 par i hovedstaden, med en befolkning på rundt 707.000, kilde Oslo kommunes befolkningsstatistikk.
Regnestykket er enkelt og viser at de som bor i Oslo kun kjøpte ett av totalt fem par sko i byens skobutikker, inklusive deres nettbutikker i fjor.  
Dette er et litt overraskende tall. For å teste ut holdbarheten i våre funn har vi kontaktet noen av butikk-eierne i Oslo.

Tom Nilsen i Sannergaten Skotøymagasin bekrefter at kroner 800.- + mva er tilnærmet korrekt også for ham. Tom fortalte også om et bra 2022 og en herlig start på 2023.

Tom Nilsen

Sverre Klouman i Lille Vinkel Sko forteller om en snittpris som er noe høyere, cirka kroner 1200.-, inkludert hans outlet-butikk. Klouman kommenterer våre funn med ‘ja dette viser hvor vanskelig det er å drive en tradisjonell skofaghandel’. Bransjeglidningen er stadig tøffere og vi mister omsetning særlig til sport.

Sverre Klouman

Charlie Hagen i Agnar Hagen Sko, bekrefter også et godt 2022 og en bra start på 2023. Deres snittpris pr par ligger på kroner 1200.-. Det er jo selvfølgelig store forskjeller på priser på sko til dame, herre og barn, påpeker Charlie.

Charlie Hagen

Hvem er skofaghandelens største konkurrent?
Vår konklusjon er at hvert femte importerte par sko selges i skofaghandelen.  
Den største konkurrenten tør vi påstå er sportsbutikkene, og referert til import-tallene selger de flere sko enn skobutikkene.
Én forklaring kan være trender. Sportssko brukes av ‘alle til alt’, og skobransjen får ikke tilgang til alle merker eller modeller. En annen stor konkurrent er tekstilbransjen, som i økende grad satser på sko som supplement til sitt totale tilbud. Nettbutikker er også en stor konkurrent, både nasjonale og internasjonale.

Hva kan bransjen gjøre?
Bransjen bør ta tilbake det de har mistet av produkter og utvide sitt sortiment, rett og slett stjele tilbake fra de andre! Komfort- og sneakertrendene har kommet for å bli, dette gir store muligheter for skobransjen. Videre er det viktig å utvide sitt kundegrunnlag med nye merker og segmenter, netthandel og sosiale medier. Mulighetene er mange om man tør tenke nytt, det viste kreativiteten under pandemien.

Et område vi tenker å vie spalteplass til senere er kunnskap og kompetanse i bransjen. Møter faghandelen de nye kravene fra sluttbruker med de riktige produktene og den forventede servicen?

I 2013, ifølge SSB, var 954 skobutikker i Norge. Nå regner vi 500, eksakt antall er det ingen som kan bekrefte. Selv om omsetningen er redusert har gjennomsnittsbutikken økt sin omsetning og trolig inntjening betraktelig.