Forsinket produksjon og skyhøye fraktpriser

Kamp om råvarer, forsinket produksjon og fraktrater fem til ti ganger høyere enn for bare noen år siden. Det er de ubarmhjertige realitetene for leverandørene i motebransjen akkurat nå.

Kamp om råvarer, forsinket produksjon og fraktrater fem til ti ganger høyere enn for bare noen år siden, det er de ubarmhjertige realitetene for motebransjen akkurat nå.
Koronapandemien har ført til store forstyrrelser i bransjens forsyningskjeder. Koronastengte fabrikker har gjort at produksjoner, spesielt i Asia, er strekt forsinket. Det er også press på råvareleverandører, og de største aktørene har kjøpt opp store partier for å sikre seg. Noe som gjør at de mindre aktørene sliter med å skaffe nok råvarer. I fraktmarkedet hersker det også fortsatt kaos, med store forsinkelser og meget usikre leveranser. Fortsatt ligger det skip i kø utenfor de store containerhavnene og venter på lossing, og landtransporten videre er preget av usikkerhet. Samtidig har fraktprisene steget voldsomt. Rapporter fra ulike bransjeaktører viser at dagens fraktpriser gjerne ligger mellom fem og ti ganger høyere enn de gjorde for bare noen år siden.
Alt dette bidrar til at leverandørene mye tid og penger på å finne alternative produksjonssteder, helst i Europa, og masse tid og penger på å forhandle fraktpriser og finne alternative ruter for å få varene fram i tide. Men mange frykter at varer som skulle vært i butikkene til julehandelen, ikke vil nå fram i tide, og at mange vårvarer også blir forsinket.
Dyre containertog
Cotainertog fra Kina via den transibirske jernbanen har vært ett alternativ til sjøtransport, men også her er det skyhøye priser, opp mot ti ganger det som er normalt, blir det rapportert fra en norsk leverandør.
En naturlig konsekvens av dette er økte butikkpriser. Kostnadsøkningen på varer som allerede er solgt vil naturlig nok måtte dekkes av leverandøren, men etter hvert vil prisene stige.

Vil vare lenge
Selv om mye tider på at fraktprisene har nådd sitt maksimale nivå, vil det ta lang tid før de kommer ned på normalt nivå igjen. Ifølge analyse Seaintel forventer at det vil ta mellom 18 og 30 måneder før vi kommer ned på normalt nivå igjen. Vurderingen bygger på sammenligning av det globale containermarkedet med historiske data fra de siste 23 årene.

Det internasjonale transport- og logistikkselskapet Kuehne + Nagel  mener at det vil være flaskehalser helt fram til sommeren 2022 før man kan se en normalisering av situasjonen, men understreker at dette forutsetter at vaksinasjonsraten øker og at havnene må bli mer effektive.