Globalt strammer myndigheter grepet 

Nå øker myndighetene presset på at motebransjen skal omstille seg for alvor. Over store deler av verden jobber de nå med å ta grep for å endre hvordan klær produseres, selges og håndteres etter bruk. Alle må ta sitt ansvar!

1. juli trådte åpenhetsloven i kraft i Norge, for å gi kundene tilgang til informasjon om hvordan ulike virksomheter jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Samtidig annonserte Frankrike at de innførte en ny merkeordning som gir kundene detaljert informasjon om klimaavtrykket på alle klesplagg som selges i butikkene. I USA er en rekke lover under behandling for å ivareta tekstilarbeideres rettigheter og stille klesprodusentene til ansvar for klimautslipp og forurensning fra kjemikalier i sin produksjon.
Les mer om hvordan de ulike aktørene i motebransjen og politikere ser på dette.