Grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023

Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2023. Nesten 43 prosent av grensehandelen gikk til kjøp av mat- og dagligvarer, mens vel fem prosent gikk til klær og sko. 85 prosent av grensehandelen skjedde i Sverige. Østfoldingene brukte mest på grensehandelen i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrås nye grensehandelsundersøkelse brukte nordmenn 3 990 millioner kroner på mat- og dagligvarer på sine grensehandelsturer. Dette utgjør nesten 43 prosent av det totale grensehandelsbeløpet. Varer som er underlagt særavgifter i Norge utgjorde 3 390 millioner kroner eller 36 prosent av det totale grensehandelsbeløpet. Av de nær 3,4 milliarder kronene utgjorde alkohol 1 277 millioner kroner, snus og tobakk 1 044 millioner kroner, mineralvann 636 millioner kroner og sjokolade og godteri 433 millioner kroner. 815 millioner kroner av grensehandelsbeløpet på 9,3 milliarder kroner ble brukt på kafeer og restauranter. Kjøp av klær og sko utgjorde 5,7 prosent eller 496 millioner kroner av grensehandelen. Ifølge Nasjonalregnskapet brukte norske husholdninger 78 861 millioner kroner på klær og skotøy i 2023. Statistisk Sentralbyrås grensehandelsundersøkelse viser at grensehandelen utgjorde 0,63 prosent av dette beløpet.