Heller strengt enn stengt

Myndighetene stenger ned hele varehandelen stadig flere steder. Det foreligger ingen faglige begrunnelser for å stenge ned butikkene, myndighetene viser til 30 prosent villsmitte der de ikke kan spore kilden, og begrenset mobilitet.

Undersøkelser Virke har utført blant medlemmene viser at det er liten eller ingen smitte mellom butikkansatte og kundene. I over 500 butikker i fem store varehandelskjeder var under 30 butikkansatte smittet, alle i sosiale og familiære sammenheng. Dette faktagrunnlaget har Virke forelagt lokale og nasjonale myndigheter uten å få gjennomslag. Nå straffes hele Oslo, Viken og andre enkeltkommuners næringsliv hardt for smitteutbrudd blant ungdom under 20 år og i innvandringstette områder. I et forsøk på å begrense mobiliteten sender man i praksis kunder over fylkes- og kommunegrenser. Konkurransevridningen er enorm, både mellom handelsaktører og kommuner. Det må være lov å spørre om nedstengingen er forholdsmessig.

Husleie, lønnskompensasjon og kompensasjon for uunngåelige faste kostnader
Virke har kjempet for å forbedre kompensasjonsordningen siden den kom våren 2020. Noe har vi fått gjennomslag for, annet ikke. Kompensasjonsordningen er langt fra perfekt, men Virke har klart å forbedre den ved flere anledninger. Et av gjennomslagene i det siste er lønnstilskudd ved tilbakeføring av permitterte medarbeidere. Et annet krav er at vi kjemper for er å få en mer balansert risiko mellom gårdeiere og leietakere. Nå har leietakerne sittet med hele regningen når samfunnet stenger ned.

Hvor går skobransjen?
Skobransjen er en av handelsbransjene som er aller hardest rammet av pandemien. Bransjens omsetning falt med hele 20 prosent i 2020. Inngangen til 2021 er enda tøffere med nedstenging i Oslo, Viken og andre kommuner med høy smitte. Alle vet årsakene, hjemmekontor, ingen sosiale sammenkomster og nedstenginger.  Spørsmålet er om pandemien bare har forsterket en varslet utvikling i skobransjen. År etter år har skofaghandelen sett bransjeglidning, (over til andre bransjer) og netthandelen har stjålet mer og mer av skofaghandelens omsetning. Så kan man skylde på motebildet, frafall av merkevaremodeller, dreining mot sportsrelaterte sko, med mer. Svaret er nok mer nyansert; hele varehandelen er i endring og det går raskere enn noen gang. Få i bransjen har klart å omstille seg i takt med voksende netthandel og krevende kunder. Under pandemien har netthandelen eksplodert, Zalando rapporterer omsetning på 1 milliard Euro i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Mange av disse kundene kommer aldri tilbake til butikkene igjen. Særlig den generasjonen som vokser opp med netthandel som en del av sitt naturlige handlemønster. De liker fysiske butikker, men forbruksvanene kan ikke sammenlignes med tidligere generasjoners. De blir eldre, øker inntektene sine og vil sannsynligvis velge netthandel som handelskanal. Teknologien vil være en sterk driver i endringen. Nå starter XXL med fotscanning. Fotscanning vil redusere returer og optimalisere nettkjøp. Hvilken teknologi som kommer rundt neste sving er vanskelig å forutse.

De gode nyhetene
Pandemien har før til et stort behov for sosial kontakt utover den nærmeste famille. Det blir en boost i brylluper, feiringer og sosiale lag. Mange lengter etter kulturopplevelser og restaurantbesøk. Digitale møter vil erstattes med fysiske når samfunnet åpner opp. Da kommer trangen til å fornye seg.

Begrensninger i reiser har gitt en tvangssparing i norske husholdninger, hele 97 milliarder er spart bare på reiser. I tillegg kommer det som ikke er brukt på kultur, annen service og opplevelser. Bare noe av det som kunne gått til tjenester er flyttet over på varer. Hus, hjem og dagligvare med vinmonopol er vinnerne under Korona, men det er fremdeles velfylte kontoer hos alle som har beholdt jobben. Når butikkene åpner som normalt, vil en del av forbruket gå til varer.
I sportsbransjen fikk man et etterspørselssjokk da vinteren kom og aktivitetene måtte foregå lokalt. Skofaghandelen er liten og det kan fort komme tosifrede vekstrater når samfunnet åpner opp.
Det er viktigere enn noen gang å være til stede der kundene ønsker å handle, enten det er på nett eller fysisk. Gode, enkle nettsider både på mobil, nettbrett og pc er viktigere enn noen gang. Benytt mulighetene i partnerskap med den skogen av logistikkselskaper som vokser frem.

Utnytt ny teknologi, vær nær kunden, etabler deg der folk bor. En skog av logistikkselskaper er under sterk vekst. Det finnes mange gode start-up selskaper som ønsker å jobbe med varehandelen, for eksempel Insp Retail Tomorrow som lager billige nettløsninger for lokale butikker. Se: https://insp.no/about