I år spås det mindre handel på Black Friday enn i 2019

Virkes prognoser anslår at nordmenn vil bruke 3,3 milliarder kroner i norske fysiske butikker og nettbutikker på årets Black Friday, og 16,5 milliarder kroner i løpet av Black Week.

– Black Friday er tilbake, men den totale omsetningen vil likevel ligge noe lavere enn i 2019. Det skyldes at færre butikker kommer til å avholde Black Friday, og at en del butikker kommer til å spre tilbudene utover i uken, som de gjorde i fjor. Det bidrar til at omsetningen under Black Week fortsatt vil ligge høyt, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Netthandelen øker
Novembers andel av omsetningen i årets to siste måneder har økt jevnt og trutt de siste ti årene, og i fjor var andelen 47,0 prosent (detaljhandel unntatt salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner). I 2011 var andelen 43,8 prosent.
For november og desember samlet vil netthandelen ligge over 50 prosent høyere enn i normalåret 2019. Anslagsvis 10,9 milliarder kroner vil bli brukt på netthandel i november og desember.
– Handel på nett har skutt voldsom fart under pandemien, og dette slår også inn i Black Week og Black Friday. Virksomhetene er til stede der kundene er og overgangen fra fysisk butikk blir stadig mer sømløs, sier Hammerstad.