Julehandelen ned 3,5 prosent

Julehandelen er ned 3,5 prosent fra i fjor men fortsatt langt over før-pandemi nivå.
Det høye tempoet i norsk handel har avtatt noe gjennom høsten, og norske forbrukere forventer å bruke noe mindre på julehandel i år enn i fjor. 42 prosent svarer at de vil bruke mindre på julehandelen i år, ifølge en befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion.

42 prosent vil bruke mindre på julehandelen

-Høy inflasjon og usikre tider peker i retning av at julehandelen vil gå noe ned. Virke anslår en nedgang på 3,5 prosent i forhold til julehandelen i fjor. Dette er merkbart og mange handelsbedrifter vil få en tøff avslutning på 2022 med lavere omsetning enn i fjor og mye høyere utgifter, særlig strømutgifter. Det er likevel et høyt nivå samlet sett, og høyere enn 2019, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

-Vi har sett i tidligere år med negative tall i forkant av julesesongen og svake vekstprognoser at julehandelen likevel har holdt seg på et høyt nivå. Det kan også være at mange forbrukere som har holdt igjen i høst, har spart innkjøp til årets siste uker, sier Hammerstad.

Vil handle for 66 milliarder kroner

Totalt vil det bli handlet for rundt 66,0 milliarder kroner inkl. mva. i desember i år. Det betyr at hver innbygger i gjennomsnitt vil legge igjen omtrent 12 170 kroner i landets detaljhandelsbedrifter i desember. Dette er 460 kroner mindre enn i desember i fjor.

Totalt for 6. termin 2022 anslår Virke at detaljhandelsomsetningen vil ende på 123,5 milliarder kroner, 3,5 prosent eller snaut 4,5 milliarder kroner mindre enn de to siste månedene i fjor.

De to siste årene var julehandelen sterk, til tross for pandemi og smittevernrestriksjoner. Til tross for nedgang i forhold til rekordåret 2021, vil detaljhandelsomsetningen i 6. termin i år være 13,0 prosent høyere enn i 6. termin i 2019.

Nedgang for dagligvare

Mat og drikke, dvs dagligvarebutikker, vinmonopolet og ulike utsalg av mat- og drikkevarer, står for 42,7 prosent av julehandelsomsetningen. Butikkene innen mat og drikke forventes å omsette for 50 milliarder kroner, 3,0 prosent eller snaue 1,6 milliarder kroner mindre enn i de to siste månedene i fjor.

-Med så høy andel av julehandelsomsetningen blir en nedgang for dagligvare og andre butikker som selger mat og drikke merkbar for julehandelen. I 2021 hadde dagligvarebutikkene og Vinmonopolet økt omsetning som følge av stengte grenser og smittevernrestriksjoner for restaurant- og serveringsnæringen. Vi handlet mer i norske butikker og spiste mer hjemme enn normalt i julesesongen. Nedgangen i år skyldes i stor grad at vi vil spise mer ute og at grensehandelen er tilbake, sier Hammerstad.

Netthandelen holder koken

Pandemien fikk mange butikker til å også etablere seg på nett. Selv uten smittevernsrestriksjoner ser vi at netthandelen holder seg høy. November anslås til å være den beste måneden for netthandel noensinne. Nordmenn vil handle for 11,3 milliarder kroner. Medregnet omnikanalene, altså fysiske butikker som også driver salg på nett, vil netthandelen økte med 3,9 prosentpoeng fra forrige toppmåling i november 2021 og nesten doble seg fra hva den var i 2019. Samlet for månedene november og desember vil det bli handlet for 21,2 milliarder kroner over nett. Dette er omtrent på samme nivå som i 2021.

-Netthandelen holder koken også i julehandelen, men særlig i starten. Mens november trekker opp, forventer vi at mer av handelen i desember i større grad gjøres fysisk i år sammenlignet med under omikronpandemien i desember 2021, sier Hammerstad.

26 prosent høyere handel i desember enn i snitt ellers i året

Desember er årets viktigste handlemåned, men omsetningsmessig er den i dag av mindre betydning enn den var for 20-30 år siden. Mens desemberomsetningen i år vil være rundt 26 prosent høyere enn gjennomsnittsomsetningen i årets elleve øvrige måneder, var desemberhandelen i 1986 hele 60 prosent høyere enn gjennomsnittlig månedsomsetning i resten av året, ifølge en oversikt utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke.

Desemberhandelen betyr mye i mange bransjer

Selv om desembers betydning for årsomsetningen er avtakende er det fortsatt mange bransjer som er svært avhengig av omsetningen i årets siste måned. Mest avhengig er leketøysbutikkene der handelen i desember i fjor var 3,2 ganger høyere enn gjennomsnittsomsetningen i årets elleve øvrige måneder.

I gullsmedbutikkene var desemberomsetningen 2,9 ganger så høy som ellers i året, mens den i bokhandlerne og i kjøkkenutstyrsbutikkene og bokhandlere var 2,7 og 2,5 ganger høyere. I parfymerier (inkl. taxfree) og lavprisbutikker med bredt vareutvalg var omsetningen i desember 2,0 og 1,8 ganger så høy som i en gjennomsnittsmåned resten av året. I både vinmonopol- og taxfreeutsalg og tekstil- og utstyrsbutikker var omsetningen i desember 1,7 ganger så høy i desember enn ellers i året (kilde: Kvarud Analyse)

Desemberhandelens betydning går ned i de fleste bransjene. Nedgangen skyldes at en del av handelen har blitt forskjøvet til november pga. Black Friday/Black Week. Vridning av innkjøpene av julegaver som følge av produktnyheter eller ugunstig vær for enkelte væravhengige bransjer vil sammen med endringer i antall handledager kunne gi utslag på desemberhandelen.

Nedgang i alle regioner

Butikkomsetningen forventes å gå ned i alle fylker. Minst nedgang forventes i Rogaland og Møre og Romsdal med 1,0 og 1,5 prosent, mens butikkene i Agder og Vestfold og Telemark antas å omsette for 6,0 og 5,0 prosent mindre enn i desember i fjor.