Laveste volum siden 2002

Antall importerte fottøy i de elleve første månedene i 2020 er det laveste på atten år. Totalt ble det importert snaue 18 millioner par fottøy, nærmere 4 ¼ millioner par færre enn i de elleve første månedene i 2019. I verdi gikk importen i de elleve første månedene ned med 8,6 prosent.

I januar-november i 2020 ble det importert snaue 18 millioner par fottøy. Antallet er det laveste siden 2002. Sammenlignet med importen i de elleve første månedene i 2019 gikk antallet ned med 21,7 prosent eller med nærmere 4 ¼ millioner par. Importen av fottøy gikk ned innen alle de fem varekategoriene. Størst nedgang var det i importen av vanntett fottøy med 29,1 prosent. Totalt ble det importert fottøy og tilbehør til fottøy for 5 219 millioner kroner i januar-november i 2020, en nedgang på 8,6 prosent fra samme periode i 2019.

Størst nedgang i 2. kvartal
Størst nedgang i importen av fottøy var det i andre kvartal der det ble importert 3,18 millioner par fottøy, en nedgang på 30,7 prosent fra samme periode i 2019. I første kvartal gikk antall importerte par fottøy ned med 24,0 prosent til 5,95 millioner par, mens importen i tredje kvartal gikk ned med 21,6 prosent til 5,4 millioner par. I oktober bremset importnedgangen og i november ble nedgang snudd til oppgang. Samlet for de to månedene ble det importert 2,46 millioner par fottøy, 3,2 prosent flere enn i samme periode i 2019. Veksten i disse to månedene skyldes økt import av sko av tekstil og vanntett fottøy av gummi/plast.

Over halvparten fra Kina og Vietnam
I verdi utgjorde importen fra Kina og Vietnam hele 53,3 prosent av samlet import av fottøy og tilbehør til fottøy i de elleve første månedene av 2020. Inkludert de øvrige landene det importeres fottøy fra i Asia kom importen fra Asia opp i 3 490 millioner kroner, noe som utgjorde 66,9 prosent av importverdien av fottøy i januar-november i fjor. Importen fra Asia gikk i verdi ned med 4,8 prosent. Fra Europa ble det importert fottøy og tilbehør til fottøy for 1 623 millioner kroner, en nedgang på 16,0 prosent fra januar-november i 2019. Fra resten av verden ble det importert fottøy og tilbehør av fottøy for snaue 107 millioner kroner, 2,6 prosent mindre enn i de elleve første månedene i 2019.

Av de 20 landene det ble importert mest fottøy fra i de elleve første månedene i 2020, var det bare Finland, Kambodsja, India og Myanmar det ble importert mer fra. Importen fra Finland, Kambodsja og India økte med 4,1, 8,3 og 13,0 prosent til rundt 123, 119 og 102 millioner kroner, mens den økte med hele 53,4 prosent til litt over 33 millioner kroner fra Myanmar.

Nesten 30 prosent færre par vanntett fottøy
I løpet av de elleve første månedene i 2020 er det importert i underkant av 913 000 par vanntett fottøy. Dette er 29,1 prosent eller omtrent 375 000 par færre enn i samme periode i 2019 og det laveste antallet på over 32 år. Hele nedgangen skyldes redusert import fra Kina, der importen i januar-november 2020 gikk ned med 36,1 prosent eller med vel 380 000 par til rundt 672 700 par. Mesteparten av importreduksjonen skjedde i første og tredje kvartal. Etter tre kvartaler med redusert import, økte importen av vanntett fottøy med 30,4 prosent i oktober-november i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Av det vanntette fottøyet er nærmere tre av fire par produsert i Kina. Fra Italia ble det importert 35 652 par, en økning på 31,4 prosent fra de elleve første månedene i 2019. Fra Nederland og Vietnam ble det importert 34 253 og 20 203 par, 7,6 og 32,8 prosent par færre enn i januar-november 2019. Importen fra Estland og Sør-Korea økte med hele 126,6 og 85,4 prosent til 17 446 og 15 757 par, mens det fra Sverige ble importert 14 834 par, 40,5 prosent mer enn i de elleve første månedene i 2019.  Fra Belgia og Portugal ble det importert rundt 12 000 og 11 400 par, 0,8 og 12,6 prosent flere enn i samme periode i 2019.

Laveste siden 2012
Antall importerte sko av tekstil er i januar-november 2020 den laveste siden 2012. Totalt ble det importert 6,89 millioner par sko av tekstil i de elleve første månedene i 2020, 23,1 prosent eller 2,06 millioner færre enn i samme periode i 2019. Importen av sportssko av tekstil gikk ned med 13,6 prosent til litt under 3,04 millioner par, mens importen av andre sko av tekstil gikk ned med 29,2 prosent til 3,85 millioner par.

Flest par sko av tekstil ble det i januar-november 2020 importert fra Kina der importen ble redusert med 27,1 prosent til snaue 3,49 millioner par. Fra Vietnam ble det importert 1,97 millioner par, 15,9 prosent færre enn i januar-november 2019. Importen fra Indonesia og Kambodsja gikk ned med 20,7 og 18,7 prosent til 390 992 og 158 304 par, mens importen fra Myanmar og India økte med 12,8 og 74,3 prosent til 104 450 og 96 532 par. Fra Europa er det Finland, Tyskland og Italia det ble importert flest par sko av tekstil fra i de elleve første månedene i 2020. Importen fra Finland økte med 2,5 prosent til 89 422 par, mens den gikk ned med 12,7 og 12,1 prosent til 95 956 og 63 913 par fra Tyskland og Italia.

Nesten 1 ¼ million færre par sko av lær
I januar-november 2020 ble det importert omtrent 4,42 millioner par sko av lær. Dette er 21,9 prosent eller 1,24 millioner par færre enn i samme periode i 2019. Det er femte året på rad at importen av sko av lær går ned. Antall importerte sko av lær har aldri vært så lav som i 2020.

Importen i de elleve første månedene i 2020 gikk ned fra de fleste viktigste landene vi importerer sko av lær fra. Importen fra Kina og Vietnam gikk ned med 15,9 og 24,2 prosent til rundt 1,1 og millioner og 610 000 par, mens den falt med 18,7 og 24,3 prosent til vel 546 000 og vel 328 000 fra Portugal og Italia. Fra Indonesia og India ble det importert om lag 315 000 og 210 100 par, 13,3 og 15,4 prosent færre enn i januar-november 2019. Størst nedgang fra de viktigste importlandene var det i importen fra Spania og Tyskland der importen falt med 32,3 og 53,6 prosent til 198 500 og 117 700 par. Også fra Sverige, Romania, Thailand, Kambodsja og Slovakia gikk importen ned i de elleve første månedene i 2020.

20 prosent ned
Etter rekordhøy import i 2019 falt antall importerte par andre sko av gummi/plast med 20 prosent i januar-november i 2020. Totalt ble det importert 3,39 millioner par av denne type sko i denne perioden, 1,6 millioner par færre enn i samme periode i 2019. Importen i januar-november 2020 er den laveste siden 1999. Av de 7 landene vi importerer flest par andre sko av gummi/plast fra var det bare Myanmar det ble importert flere par fra. Importen fra dette landet økte i de elleve første månedene med 38,8 prosent til rundt 88 000 par. Målt i antall par var importreduksjonen størst fra Kina, Vietnam og Tyskland. Importen fra Kina og Vietnam gikk ned med rundt 508 000 og 156 000 par til 2,54 millioner og 451 000 par, mens den falt med hele 59,9 prosent eller med 102 000 par til 68 300 par fra Tyskland. Fra Indonesia og Kambodsja ble det importert om lag 143 400 og 103 100 par, 39,3 og 16,2 prosent færre enn i januar-november 2019, mens importen fra Italia gikk ned med 13,6 prosent til 92 200 par.