Leverings- og produksjonsutfordringer i Asia

Enkelte leverandører som produserer i Asia er urolige i forhold til forsinkelser i leveranser, både for høsten og våren. I tillegg har noen fått redusert antall par de kan selge i Norge på grunn av produksjonsproblemer og nedstengninger.

Spesialkunnskap kan ikke lett transporteres
Pandemien og klimautfordringer skaper problemer for leveranser både for AW 2021/22 og for SS 2022. Dette gjelder særlig tekniske produkter. 
Det er ikke bare enkelt å ta produksjonen tilbake til Europa. Den kunnskapen som er opparbeidet i ulike land i Asia kan ikke lett transporteres til Europa, heller ikke maskinparken.

Redusert antall arbeidere
Mens interessen for tekniske sko er økende, er produksjonskapasiteten stadig dårligere. Fabrikkene står der med sitt spesialutstyr, men arbeidsstyrken er redusert på grunn av pandemien, eller er helt nedstengt. Dette forplanter seg til alle underleverandører også. Flere steder finnes alle komponenter til et par sko klare, men menneskene er ikke der. I tillegg er det klimautfordringer som for eksempel flom og brann som herjer flere steder.

På verdenstopp i høye marginer
Utfordringene fører til at mange merkevarer får merkbar redusert produksjon. Leverandører i Norge må ned på antall par. En annen utfordring er at Norge er i verdenstoppen på høye marginer.  Eierne av varemerkene får mindre betalt i Norge enn mange andre steder i Europa, og da blir vårt lille land kanskje ikke prioritert når færre par skal fordeles.

Ta i mot sene leveranser
Selv om høstordre kommer sent er det kanskje lurt å ta i mot varene. Vårvarene kan være mer forsinket og da er det godt å kunne fylle hyllene i butikkene med varer levert noen måneder i forkant.