Mani har kjøpt Tennis

Mani har en visjon om å bli den mest attraktive skokjeden i Norge og har mye spennende på gang, blant dem var å kjøpe Tennis i Bergen.
Mehrdad Mansoori, Snorre Larsen Steinfeld som jobber i Tennis og Bjørn Sigve Larssen er alle glade for oppkjøpet.

Vi er veldig glade for kjøpet av Tennis og vi ser store muligheter for å utvikle konseptet videre. Mani vil fortsette som før. Tennis vil videreutvikles i samme ånd, men vi vil etterhvert se på muligheter for å åpne i flere byer, samt gire opp satsningen på nett. 

Mani har spennende ting på gang. De har akkurat kjøpt opp Tennis i Bergen og har flere spennende utviklingsprosjekter på blokka.