Motebransjen må stå samlet!

- Det har aldri vært viktigere for motebransjen å stå samlet og samarbeide enn nå. Sammen står vi sterkere. Slik situasjonen er i dag, er jeg ikke i tvil om at Fornebu vil være det beste stedet å samles på, sier Henning Hexeberg.

- Min drøm er å sette en tykk strek over gamle holdninger, gammel motstand og samle både tekstil- og skobransjen på ett sted! Det beste som kan skje, er at hele Moteforum kommer hit fra 1. januar neste år og at huseier på Fornebu slipper de eksisterende leietakerne som ønsker seg ut avtalen, slik at vi kan arrangere en stor, samlet og samlende messe i februar 2022. Videre håper jeg at de som i dag utgjør Skosenteret på Helsfyr, flytter hit når deres leiekontrakt går ut i 2023.
Han er som alltid engasjert og frittalende, han gløder og brenner for saker han er opptatt av. Så glødende at han av og til fyrer opp dem som ikke er enige med ham. Men det lever han godt med. Det er det beste for bransjen totalt, og drømmen om en sterkere posisjon som er viktigst.

Styremedlem, NFC, Henning Hexeberg.
Styremedlem, NFC, Henning Hexeberg.

Som styremedlem i Norwegian Fashion Center på Fornebu, der han er involvert i datterens firma Mission Brands AS, jobber han utrettelig med å overbevise andre aktører i bransjen om at Fornebu er stedet de bør flytte til og satse på.
- De fleste leverandørene i motebransjen er små firmaer som naturlig nok er mest opptatt av seg og sitt. Det forstår jeg. Men vi er nødt til å bli flinkere til å samarbeide og stå sammen.  Vi må, som alle andre næringsdrivende, lytte til kundene og sørge for å tilpasse oss deres behov. Et stort ønske fra dem er nettopp at leverandørene ligger så spredt at de må bruke altfor mye tid og penger i taxi når de er på innkjøp. Det beste vi kan gjøre da, er å lytte til dem og samle oss, så mange som mulig, slik at de kan få gjort flere innkjøp på samme sted.
- Dette gjelder både sko og tekstil, for bransjeglidningen gjør at vi får stadig flere felles kunder. På Fornebu har vi en fleksibel og løsningsorientert huseier som er innstilt på å bidra til at vi utvikler bransjen videre.

Han irriterer seg over det han mener er for mye treghet hos mange aktører:
- De kan da ikke sitte og vente på å handle helt til leiekontrakten går ut, slik at de ikke har noen valgmuligheter! Om kontrakten går ut om to år, må man starte med å gi seg selv mulighetsrom i dag, slik at man har alternativer og tid nok til å etablere seg på nytt

- Det er viktig å engasjere seg, avslutter Hexeberg, foreløpig. Vi hører nok mer fra det engasjerte styremedlemmet, både om å samle leverandørene under ett tak og andre ting som berører motebransjen.