Ny lokal kompensasjonsordning for næringslivet i Oslo!

Oslo kommune har satt av 170 millioner kroner til en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.

Det er en kjent sak at svært mange norske kommuner, med unntak av Oslo Kommune, har gitt støtte til det lokale næringslivet med et klart ønske om å bidra til å få hjula i gang igjen. Rett nok har Oslo Kommune tidligere innvilget et lite antall søknader fra skohandelen i Oslo, langt de fleste har imidlertid tidligere fått avslag med begrunnelse av at de har mottatt støtte fra Staten. 

Nå gjør Oslo Kommune et hederlig forsøk på å rette opp

Sist torsdag fremmet Oslo Kommune en ny støtteordning med søknadsfrist 16/8-21, som det er god grunn for all varehandelsvirksomhet til å søke på. Ordningen er i særlig grad tilrettelagt for skobutikkene som eksempelvis har vært nedstengt i 103 dager i løpet av vinteren og våren 2021. 

‘Søkere som er blitt tildelt et relativt beskjedent beløp for den generelle statlige kompensasjonsordningen sett opp imot hva virksomheten har hatt i tap’. 

Det er ingen tvil om at nedstengte skobutikker har gått på et betydelig driftstap som følge av omsetningssvikt, betydelige personalkostnader under nedstengning, tilrettelegging for netthandel, faste driftskostnader og, ikke minst, et krevende smittevernregime. 

En meget betydelig ekstra kostnad er selvfølgelig det forhold at de nedstengte butikkene ikke fikk solgt sine restlagre av vinterprodukter, og det meste av vårmodell-beholdningen blir også liggende igjen usolgt. 

Det vil være nødvendig å spesifisere ekstra risiko og kostnader i beregningen fra søker.