Økt netthandel

Netthandelen har de siste 12 årene hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 14 prosent mot 3,5 prosent i den fysiske butikkhandelen. Netthandelen tar en stadig større bit av detaljhandelskaka, men sto likevel bare for rundt 15 prosent av omsetningsøkningen i detaljhandelen i 2020.

Omsetningen i norske nettbutikker øker og øker. Fra 2008 til 2020 har omsetningen økt fra 8,3 milliarder til 35,1 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. I gjennomsnitt har omsetningen økt med 13,9 prosent per år fra 2008 til i fjor. Til sammenligning har butikkhandelen i samme periode hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,5 prosent.

Netthandelsbedriftene har økt omsetningen hvert eneste år fra 2008 til 2020, med unntak av 2009 (året etter finanskrisen) da omsetningen gikk ned med 1,5 prosent. I syv av tolv år har veksten vært tosifret og klart størst vekst var det i 2020 da veksten trolig ender på rundt 36 prosent. I 2020 økte omsetningen med vel 47 prosent både i andre, tredje og femte termin. I fjerde termin økte omsetningen med rundt 40 prosent, mens vekstanslaget for sjette termin er på 30 prosent. I første termin i fjor, før de første koronatiltakene ble iverksatt, hadde netthandelsbutikkene bare en vekst på rundt 5 prosent.

Stadig større bit av markedet
Netthandelsbutikkene tar en stadig større bit av omsetningen i detaljhandelen unntatt motorvogner og bensin. I 2008 sto de norske nettbutikkene for 2,5 prosent av detaljhandelsomsetningen. Andelen gikk litt ned i 2009, men økte gradvis i årene framover og utgjorde 5,6 prosent av detaljhandelsomsetningen i 2019. I 2020 anslås andelen til 6,7 prosent. I femte og sjette termin i fjor anslås andelen til 7,3 og 7,4 prosent.

Siden 2009 har sjette termin vært den viktigste terminen omsetningsmessig for de norske netthandelsbutikkene. Omsetningen i sjette termin har økt fra 1,6 milliarder kroner ekskl. mva. i 2009 til nærmere 6,5 milliarder i 2019. I 2020 anslås det at omsetningen vil ende på over 7,6 milliarder kroner. Kraftig vekst Black Friday og Cyper Monday har bidratt sterkt til veksten de siste årene. Sjette termin har siden 2013 vært den terminen da nettbutikkene tar størst andel av detaljhandelsomsetningen. I tre terminer i år har netthandelen stått for over 7 prosent av detaljhandelsomsetningen. I andre termin der nedstengningen av samfunnet ga en kraftig økning i netthandelen sto netthandelsbutikkene for 7,1 prosent av detaljhandelsomsetningen, mens andelen i femte og sjette termin var på 7,5 og 7,6 prosent.

Netthandelen sto for 15 prosent av detaljhandelsveksten i 2020
Selv om omsetningen i netthandelen i snitt har økt fire ganger så mye per år som butikkhandelen de siste 12 årene, så er det likevel de fysiske butikkene som sørger for mesteparten av omsetningsøkningen i detaljhandelen.  I fjor sto de norske nettbutikkene for 15 prosent av omsetningsøkningen i detaljhandelen. Andelen er lavere enn i de fem foregående årene. Størst andel av detaljhandelsveksten tok nettbutikkene i 2017 da de sto for 26 prosent av omsetningsøkningen i detaljhandelen.

Størst vekst i netthandelen av dagligvarer
I de åtte første månedene i fjor økte de norske netthandelsbutikkene omsetningen med 35 prosent. Størst vekst var det i netthandelen av dagligvarer der omsetningen økte med 59 prosent. Etter 20 prosent vekst i første termin, økte omsetningen med nærmere 77 og 74 prosent i andre og tredje termin og med 65 prosent i fjerde termin. I netthandelen med annet spesialisert utvalg av spesialvarer, der hovedtyngden av salget utgjør sportsutstyr, økte omsetningen med nærmere 54 prosent i de første fire terminene i 2020. Etter nær 11 prosent vekst i første termin, tok det helt av i de tre neste terminene med nærmere 65 og 72 prosent vekst i andre og tredje termin og vel 62 prosent i fjerde termin. Salget av bøker via nettet har også fått et kraftig løft under koronaperioden. Etter 8 prosent vekst i første termin, økte omsetningen med 36, 15 og 40 prosent i de tre påfølgende terminene. Totalt økte nettsalget av bøker med 25 prosent i de åtte første månedene i fjor. Salget av klær, sko, vesker og tekstil- og utstyrsvarer over nettet økte med 30 prosent i de fire første terminene i fjor. Etter snaue 7 prosent vekst i første termin, økte omsetningen med rundt 40 prosent i både andre og tredje termin og med 30 prosent i fjerde termin. Salget av elektronikk falt med over 8 prosent i første termin, men tok seg godt opp etter nedstengningen med 32 og 19 prosent vekst i andre og tredje termin og med snaue 16 prosent i fjerde termin. Totalt økte netthandelen av elektronikk med nærmere 14 prosent i de fire største kvartalene i fjor.