Oslo sentrum sliter

Avisa Oslo har intervjuet Oslo Handelsstands Forening om ståa i Oslo. Sentrum lider og må få hjelp av byrådet og regjeringen, forteller Jon Anders Henriksen, i Oslo Handelsstands Forening. 
Det er langt mellom innbyggere i Oslo sentrum i førjulstiden, og butikkene og serveringsstedene i sentrum har det tøffere enn noen gang.

Oslo Handelsstands Forening har siden april jobbet hardt med å få tilslutning for Re:start 2020, et politisk forslag om å hjelpe handel og servering gjennom korona-krisen. I dette programmet har OHF vært opptatt av å dele den økonomiske belastningen. Kommunen, gårdeiere, næringsdrivende og kunder må stå sammen om både tiltak og gjennomføring. OHF opplever at byrådet har skjøvet ansvaret til andre (stat, gårdeiere, næringsdrivende, de ansatte og kundene) slik at kommunen er uten ansvar for å sikre næringslivets fremtid.

Blant forslagene som byrådet fremmer i Oslo kommunes budsjett for 2021, er å fortsette med prosjektet «Bilfritt Byliv» for 50 millioner i 2021. Oslo kommune må yte sin skjerv for å sikre en levende by, ikke bare bilfritt byliv. Oslo Handelsstands Forening foreslår at byrådet anbefaler et spleiselag for Regjeringen, der byrådet setter av 50 millioner til umiddelbar likviditetsstøtte til sentrums restauranter og butikker, med betingelse av at Regjeringen speiler dette tiltaket med 3:1 – dvs. en type forsterkningsordning. På den måten kan 150 millioner fra staten sammen med 50 millioner fra Oslo kommune, brukes til å redde næringslivet i Oslo sentrums første etasjer. Tilsvarende forsterkningsordninger må da også bli gjort tilgjengelig for de andre bysentrum som sliter i Norge.