På tide å skape like vilkår i handelen på nettet

Netthandelen øker og konkurransen skjerpes mellom norsk handel, utenlandske nettbutikker og digitale, globale markedsplasser. Det er på tide å skape like vilkår, sier Jarle Hammerstad, Leder Handelspolitikk, Virke.

Tre forhold det må gjøres noe med

For det første må vi fjerne restene av 350-kronersgrensen. 350-kronersgrensen ble fjernet med virkning fra 1.april, 2020. Da opphørte all mva-fri handel i utenlandske nettbutikker, og vi fikk etablert mva-registreringsordningen VAT On E-Commerce (VOEC). Pr i dag er det over 1600 utenlandske nettbutikker som er registrert i VOEC. Når man handler i disse betales mva som om man skulle handle i norske butikker, men hva med butikkene der ute som ikke vil registrere seg? 

Solberg-regjeringen innførte fra 1. april, 2020, et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi under 350 kroner. Dette fritaket skulle vært avviklet, men ble videreført etter 1. juli i år fordi Tolletaten og Posten ikke har kapasitet til å kontrollere varene som kommer inn i landet. Mange varer blir i praksis ikke kontrollert, blant annet om det er betalt merverdiavgift. Virke frykter at mva-unndragelse ved grensekryssende netthandel har stort omfang.

Den nye regjeringen har nå satt i gang et arbeid for å fjerne deklarasjonsfritaket. Det vil sannsynligvis skje i løpet av neste år.

For det andre fant den forrige regjeringen det for godt å gi utenlandske nettbutikker et tollfritak for varer med verdi opp til 3000 kroner handlet i utenlandske nettbutikker gjennom VOEC-ordningen. I praksis gjelder det tekstilvarer; klær, sportsartikler og hjemtekstiler. Så lenge norske importører må betale opptil 10,7 prosent tekstiltoll innebærer tollfritaket i VOEC en betydelig forskjellsbehandling og konkurransevridning. 

Virke har tatt opp tollfritaket også med den nye regjeringen, og vi har tro på at dette vil bli fulgt opp. Primært vil vi fjerne hele tekstiltollen. Det sitter lengre inne.

For det tredje, og viktigst, må det gjøres noe med regeloppfølgingen på de utenlandske nettplattformene, særlig de globale markedsplassene. I Norge og Europa har vi en rekke produktkrav, knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Særlig når det gjelder miljøkrav skiller Europa seg fra resten av verden. Det er blant annet regulering av kjemikalier. Forskjellen mellom å følge kjemikaliereglene og ikke gjøre det, kan innebære ganske store forskjeller i produksjonskostnader. Og miljøkravene skjerpes, ikke minst gjennom EUs Green Deal, som vil omfatte Norge gjennom EØS-avtalen. Her kommer det krav om utvidet produsentansvar, holdbarhet og mulighet til å reparere.