Produsenter må i større grad lytte til forbrukerne

I et intervju i regi av World Footwear deler Kubilay Genckan fra Alibaba.com  innsikt i utfordringer og strategier i B2B-plattformbransjen, spesielt med tanke på e-handel og bærekraft.

Som en følge av Covid-19 ble alibaba.com nødt til å satse i større grad på netthandel, og det har ført til effektivitet i den digitale handelen.

  • De viktigste utfordringene innen B2B-plattformer er å imøtekomme de stadig endrede kravene fra innkjøpere, spesielt med tanke på individuelle tilpasninger og krav til bærekraft. 
  • Å bygge og opprettholde sterke forhold til leverandører krever tydelig kommunikasjon og forståelse for sluttkundenes krav som særlig er langsiktig bærekraft.
  • Innovasjon og teknologi, spesielt kunstig intelligens (AI), spiller en avgjørende rolle i å forstå innkjøpernes krav.  B2B-transaksjoner må i større grad effektiviseres 
  • Produsenter og leverandører må tilpasse seg raske endringer i forbrukerkrav og benytte teknologi for vekst og utvikling i handelen fremover.