Rekordhøye kjøpesentertall i juli

Omsetningen i landets kjøpesentre var historisk høy i juli, med en økning på 0,9 prosent fra juli fjor og en økning på 21,4 prosent i forhold til juli 2019. Serveringssteder, kles-, sko- og veskebutikker økte omsetningen mest. Veksten var størst i Viken og Innlandet med 2,3 prosent. 

Kjøpesentrene i Oslo økte omsetningen med 2,1 prosent og det var Oslo sentrum som hadde størst vekst. Til tross for en omsetningsøkning i Finnmark på 6,3 prosent endte Nord-Norge med nullvekst i juli. I Trøndelag falt omsetningen for tredje måned på rad og gikk ned med til sammen 4,8 prosent. Kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen omsatte i juli i år for 15,9 milliarder kroner.
– Under pandemien gikk omsetningen for kjøpesentrene i Oslo kraftig ned. Det er nå svært hyggelig at vi ser positive tall og at handelen er på god vei til å ta seg opp igjen. Spesielt gledelig er det å se at det er bransjene som har hatt det aller tøffest under pandemien, nemlig servering, kles-, sko- og veskebutikker, som nå opplever medvind, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Han har også store forventninger til august.
– Byen er virkelig i ferd med å våkne igjen og det er med stor glede vi ser at det yrer av liv ute i gatene. Vi håper og tror at dette skal fortsette den positive veksten og gi gode august-tall for handel og servering i Osloregionen.

Flytter i ferien
Sommerferie bidrar til at omsetningen flyttes fra de mest folkerike områdene til viktige feriedestinasjoner. Mens omsetningen i landets kjøpesentre falt med 2,4 prosent fra juni til juli i år, omsatte kjøpesentrene i Agder for 25,2 prosent mer i juli enn i juni. Også Vestfold og Telemark (9,8 %), Nordland (8,5 %), Innlandet (7,7 %) og Møre og Romsdal (5,5 %) opplevde positive positiv effekt fra turister.
Omsetningen i kjøpesentrene i Oslo og tidligere Akershus sto i juni i år for 31,7 prosent av landsomsetningen til kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen. I juli var andelen redusert til 28,3 prosent.

Positivt for servering, klær, sko og veskebutikker
Serveringsstedene i kjøpesentrene økte omsetningen på landsbasis med 8 prosent i juli. I Oslo var veksten på vel 21 prosent.
Innen handel var utviklingen i juli best for kles-, sko-, og veskebutikkene der omsetningen økte med 5,6 prosent. Alle fylker kunne registrere vekst, fra 2,5 prosent i Trøndelag til 10,4 prosent i Innlandet. Kategorien hus og hjem hadde en gjennomsnittsvekst på 0,9 prosent i juli, men her opplevde Oslo og Trøndelag en nedgang i salget på henholdsvis 9,0 og 5,6 prosent.
Omsetningen i spesialbutikkene gikk ned med 0,8 prosent og omsetningen innen mat og drikke hadde en nedgang på 2,7 prosent i forhold til juli i fjor. Kraftig vekst innen mat og drikke (32,9 %), hus og hjem (25,3 %) og spesialbutikkene (20,6 %) forklarer den beskjedne utviklingen disse bransjene hadde i juli i år.

1,9 prosent vekst i år
I årets syv første måneder har omsetningen i kjøpesentrene økt med 1,9 prosent. Korrigert for antall handledager har veksten vært på 3,1 prosent. Butikkhandelen har økt med 2,0 prosent, og kategoriene mat og drikke har hatt vekst på 4,9 prosent. Omsetningen innen tjenesteytende virksomheter har i samme periode hatt en økning på 2,1 prosent, mens serveringsstedene, har hatt et fall i omsetningen på 1,7 prosent.

Butikker innen mat og drikke sto for 34,3 prosent av omsetningen i kjøpesentrene i årets syv første måneder. I samme periode stod spesialbutikkene og butikkene innen hus og hjem for henholdsvis 23,4, og 19,1 prosent. Omsetningen til kles-, sko- og veskebutikkene utgjorde 14,4 prosent av omsetningen, serveringsstedene stod for 4,4 prosent, mens service- og tjenesteytende virksomheter representerte 2,7 prosent av omsetningen.

Besøket ned – snittkjøpet opp
Etter en vekst på hele 10,1 prosent vekst i besøkstallene i juli fjor, gikk besøket ned med 4,4 prosent. Tallene er likevel 4,5-5,0 prosent høyere enn i juli 2019. Besøket i landets kjøpesentre er rundt 6,6 og 16 prosent lavere enn i samme periode i 2020 og 2019, samtidig har omsetningen per besøk i juli økt med 5,6 prosent til 396 kroner. Hittil i år er snittkjøpet per besøk kr. 405, noe som er 35 kroner høyere enn samme periode i fjor.

Tallene er hentet fra Kvarud Analyses Kjøpesenterindeks og Besøksindeks for juli 2021.