Salg av sokker ga Barnekreftforeningen 140.000 kroner til forskning

Skoringen solgte 21 000 par spesiallagede bambussokker, noe som resulterte i en samlet støtte på 140 000 kroner til foreningens arbeid. Donasjonen er fra Skoringen, som sammen med kundene i kjedens 72 butikker i Norge har støttet opp om Barnekreftforeningens viktige arbeid gjennom en langvarig kampanje. 

Camilla Korsæth Reinhartsen, Barnekreftforeningen (til v.) mottok den samlede donasjonen på 140 000 kr, som ble overrakt av butikksjef Inger Gulliksen på vegne av alle Skoringens 72 butikker.

Pengene er en kjærkommen gave for Barnekreftforeningen, som arbeider for at ingen barn skal dø av kreft og at færre skal leve med senskader som følge av sykdommen. 
Skoringens 72 butikker gikk i fjor sammen med Barnekreftforeningen om et målrettet tiltak, dels for å informere om Barnekreftforeningens viktige arbeid og dels for å samle inn penger gjennom salg av bambussokker til kunder som ønsket å støtte saken. Bambussokkene var spesiallaget og dekorert med en grønn firkløver som et symbol på håp, og budskapet må sies å ha gått hjem hos veldig mange av Skoringens kunder.

Det endelige tallet havnet på 21 000 solgte par bambussokker med firkløveren på. De 21 000 budskapene og 140 000 kronene er mottatt med takk av Barnekreftforeningen.

Tusen takk til alle dere i Skoringen, og kundene deres, for det viktige bidraget i kampen mot barnekreft. Dette er midler som skal brukes til livsviktig forskning på barnekreft. Vi vet at forskning bidrar til ny kunnskap og enda bedre behandlingsmetoder. Vi jobber for at ingen barn skal dø av kreft og at alle barn skal få et godt liv etter behandling. Støtten fra dere i Skoringen gjør en stor forskjell for barn og unge som rammes av kreft, og deres familier. Gjennom den fine kampanjen har dere også bidratt til økt synlighet og oppmerksomhet rundt både Barnekreftforeningen og den viktige saken vår. Tusen takk for det gode samarbeidet og deres engasjement. Uttalelsen kommer fra Camilla Korsæth Reinhartsen, partneransvarlig hos Barnekreftforeningen, som mottok donasjonen i Skoringens butikk i Grensen i Oslo.

Bambussokkene ble solgt i pakker med tre par for 129 kroner, hvorav 20 ble donert til Barnekreftforeningen. Et opplagt produkt å selge for en skokjede, men for Skoringen handler det om mer enn sko og sokker.

Tiltaket har også blitt godt mottatt i kjedens butikker, deriblant Skoringen i Grensen i Oslo, der den offisielle overrekkelsen av de 140 000 kronene til Barnekreftforeningen nylig fant sted.

– For oss i butikkene har tiltaket hatt stor verdi, forteller Inger Gulliksen, som er butikksjef i Skoringen i Grensen. – Vi synes alle det er viktig å støtte kreftsaken, ikke minst når barn er involvert. Derfor vil vi også veldig gjerne bidra til at det blir enda mer oppmerksomhet omkring denne viktige saken. Budskapet har berørt mange av kundene våre, som har satt pris på å kunne støtte Barnekreftforeningen, noe vi selvfølgelig er veldig takknemlige for. Det betyr nemlig at vi nå på vegne av alle Skoringens butikker og kunder sammen kan overrekke i alt 140 000 kr til Barnekreftforeningens viktige arbeid. Butikken solgte i alt 149 pakker bambussokker i perioden.