Sterkt rammet av covid-19

Covid-pandemien har slått svært negativt ut for skobutikkene. Etter en litt oppløftende utvikling i sommermånedene endte omsetningen i de tre høstmånedene med en nedgang på 10,5 prosent. Når en måned av 2020 gjenstår er omsetningen 20,7 prosent lavere enn i samme periode i 2019.

Etter god start på sommeren med 4,7 og 4,4 prosent vekst i juni og juli, har omsetningen i skobutikkene falt igjen de fire etterfølgende månedene. Omsetningen i august gikk ned med 15,4 prosent, mens den i september og oktober gikk ned med 5,7 og 8,3 prosent. I november gikk omsetningen ned med hele 39 prosent. Den kraftige nedgangen i november må ses i lys av at omsetningen økte med 17,5 prosent i november i 2019. Omsetningen i november i år er likevel den laveste novemberomsetningen skobutikkene har hatt på 2000-tallet. Når elleve måneder av 2020 er tilbakelagt har bransjen hatt en omsetningssvikt på 20,7 prosent.

August trakk ned veksten i sommerhandelen
Etter svært god utvikling i juni og juli falt veksttakten betydelig i de fleste detaljhandelsbransjene i august. Detaljomsetningsindeksen til Statistisk sentralbyrås viser at omsetningsveksten i detaljhandelen unntatt salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner ble halvert i august sammenlignet med juni og juli, fra vel 20 prosent i juni-juli til 10,2 prosent i august. I skobutikkene falt veksten fra vel 4 prosent i juni og juli til vel 15 prosent nedgang i august. Tilsvarende utvikling var det i klesbutikkene der omsetningen gikk fra en økning på 8-9 prosent i juni og juli til vel 5 prosent nedgang i august. I sportsbutikkene falt veksttakten fra vel 28 og vel 43 prosent i juni og juli til snaue 5 prosent i august. Størst vekst i august var det i nettbutikkene der omsetningen økte med 30,3 prosent etter 41 og 31 prosent vekst i juni og juli. I vinmonopol- og taxfreeutsalg økte omsetningen med 21 prosent, mens omsetningen i gullsmedbutikker og dagligvare- og kioskhandelen økte med 14,8 og 14,3 prosent. Også i lavprisbutikkene med bredt vareutvalg ellers (12,7%), boligtekstilbutikkene (11,7%), leketøysbutikkene (11,3%), byggevarehusene (10,9%), blomsterbutikker og hagesentre (10,4%) og apotek (19,1%) var veksten tosifret.

For detaljhandelen generelt økte omsetningen i de tre sommermånedene mai, juni og juli med 17,3 prosent, mens klesbutikkene og skobutikkene i samme periode omsatte for 4,4 prosent mer og 1,8 prosent mindre enn i sommeren 2019.

Bra høst
Også i høstmånedene har utviklingen vært svært bra for store deler av detaljhandelen. I detaljhandelen unntatt salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner var samlet omsetningsvekst i september, oktober og november på 16,9 prosent. Omsetningen økte med 17,9 og 18,1 prosent i september og oktober og med 14,8 prosent i november. Størst vekst i perioden september-november 2020 var det i nettbutikkene der omsetningen var 45,7 prosent høyere enn i samme periode i 2019. Vinmonopol- og taxfreeutsalgene økte i denne perioden omsetningen med 32,7 prosent, mens blomsterbutikker/hagesentre og lavprisbutikkene med bredt vareutvalg ellers omsatte for 26,4 og 24,9 prosent mer enn i september-november i 2019. Også i elektrobutikkene (21,7%), spill- og leketøysbutikkene (21,0%) og møbelbutikkene (20,5%) var veksten på mer enn 20 prosent. I ytterligere syv bransjer var veksten tosifret, mens omsetningen i klesbutikker, kosmetikkbutikker (inkl. taxfree) og skobutikker gikk ned med 5,9, 6,4 og 19,5 prosent.

Enorm netthandelsvekst i november
Covid-19 har gitt et betydelig løft i netthandelen. Månedsveksten i perioden mars-november 2020 har ligget mellom 30,3 prosent (august) og 63,0 prosent (november). Det er bare i april 2018 (31,1%) og juli 2007 (30,1%) at netthandelsveksten har vært i nærheten av hva den har vært i koronaperioden. Black Week trekker opp veksten i netthandelen i november, noe den også har gjort i elektrobransjen der omsetningen i november økte med 31,9 prosent. I disse to bransjene har omsetningen økt klart mer fra oktober til november i 2020 enn i tidligere år, noe som bekrefter svært godt Black Week- salg i disse to bransjene. Vinmonopol- og taxfreeutsalgene økte i november omsetningen med 30,7 prosent, mens veksten i blomsterbutikker/hagesentre og i lavprisbutikkene med bredt vareutvalg var på 30,5 og 26,0 prosent. Spill- og leketøysbutikkene økte omsetningen med 21,5 prosent i november. Omsetningen i byggevarehusene gikk opp med 18,8 prosent, mens møbelbutikkene omsatte for 16,8 prosent mer enn i november i fjor. Også i bokhandelen (12,2%), dagligvare- og kioskhandelen (11,5%) og apotekene (10,1%) var veksten tosifret. For klesbutikker og skobutikker var november en svært dårlig måned. Omsetningen i disse to bransjene gikk ned med 18,4 og 39,0 prosent fra november 2019 til november 2020. I disse bransjene var omsetningen i november mindre enn i oktober 2020, noe som er svært uvanlig.

13,2 prosent vekst når en måned av 2020 gjenstår
I de elleve første måneder i 2020 har detaljhandelsbutikkene omsatt for 13,2 prosent mer enn i samme periode i 2019. Netthandelen økte omsetningen med 36,0 prosent, mens vinmonopol- og taxfreeutsalg hadde en vekst på 26,2 prosent. I blomsterbutikkene og hagesentrene har omsetningen økt med 24,6 prosent, mens den i spill- og leketøysbutikkene har økt med 21,1 prosent. Lavprisbutikkene med bredt vareutvalg og byggevarehusene har ved utgangen av november omsatt for 19,2 og 19,0 prosent mer enn til samme tid i fjor, mens omsetningen i elektrobutikkene og i dagligvare- og kioskhandelen har økt med 17,6 og 15,7 prosent. Omsetningen i møbelbutikkene er ved utgangen av november 14,1 prosent høyere enn ved utgangen av samme måned i 2019, mens den i sportsbutikker, apotek og boligtekstilbutikker er snaue 10 prosent høyere. Med 2,4 og 1,5 prosent vekst etter at elleve måneder av 2020 er unnagjort, går det mot svak årsvekst for bokhandlere og gullsmedbutikker, mens det går mot klar nedgang i årsomsetningen i klesbutikker, kosmetikkbutikker (inkl. taxfree) og skobutikker da omsetningen i disse bransjene ligger 9,6, 11,0 og 20,7 prosent under omsetningen i januar-november i 2019 når en måned av 2020 gjenstår.