Tøft år for skobransjen

I fjor ble mye satt på vent og mye gikk galt. Skobransjen er blant bransjene som har lidd ekstra - hvorfor?

De viktigste årsakene til at skobransjen rammes er restriksjonene på og fraværet av anledninger som konfirmasjoner, bryllup, barnedåper, begravelser og julebord. Dette er anledninger som ofte medfører kjøp av nye antrekk inkludert sko.

En annen faktor er økt bruk av hjemmekontor som også har redusert behovet for sko. I den grad det har vært økt etterspørsel av sko har dette vært sko til sportsaktiviteter, og dette behovet har i størst grad blitt dekket av sportsbransjen og nettet.  

Det er også rimelig å anta at en enda større del av skohandelen er flyttet over på nettet som har hatt en ekstrem vekst i 2020. Per november har nettbutikkene i Norge en vekst på 36 prosent mot fjoråret og vi vet at sko er en populær vare å handle på nettet.

De trendene som man har sett de seneste årene som bransje- og kanalglidning har blitt forsterket av koronapandemien.

De nye handelskanalene har i stor grad posisjonert seg på lavere priser for å ta markedsandeler og dette bidrar også til det sterke prispresset man ser i skobransjen.