Vekst i handelen selv med stengte butikker

Varehandelen per april har økt med 10 prosent målt mot fjoråret. Netthandelen har den sterkeste veksten på 52,7 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser vi netthandel målt mot 2019 har den en vekst på nesten 100 prosent. Butikkhandelen har også en sterk vekst med 6,2% målt mot samme periode i fjor.

- Tallene viser at handlevanene våre fortsatt er preget av koronarestriksjoner, med sterk vekst i netthandelen og butikkhandel. Men denne veksten vil dempes i tråd med gjenåpningen av samfunnet, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. 

Veksten per april drives videre av en ekstra handledag samt det at de to første månedene i fjor var uten koronarestriksjoner. Veksten faller noe tilbake i april grunnet nedstengte butikker, men veksten per april er sterk selv med butikknedstengninger.

- Det ser ut som om noe av denne nedstengte omsetningen flytter seg til andre regioner og til nettet. I tillegg har varehandelen vært flink til å omstille seg når butikkene var stengt og opprettholder en god vekst i varehandelen i sum, fortsetter Andersen.

Mange butikker går nå inn i en krevende likviditetsfase med behov for realisering av varer samtidig som nye sesonger krever nye bestillinger og forfall av moms nærmer seg. Videre er det fortsatt behov for investeringer i digitale løsninger for bedre kontroll og optimalisering av vareflyt. Likviditetspresset er stort. Og netthandelsveksten øker behovet for å skape bedre kundeopplevelser i butikk. 

- Vi ser mange utfordringer, men også mange muligheter, særlig når det gjelder samspillet mellom nett og butikk. Undersøkelser viser at veldig mange kunder bestiller på nett og henter i butikk. Det gir muligheter og kan forebygge butikknedleggelser, sier Andersen.

I de kommende månedene vil varehandelen møte svært sterke vekstrater fra fjoråret noe som gjør at den samlede veksten sannsynligvis vil falle i takt med gjenåpningen av samfunnet. 

- Flere bransjer sliter fortsatt, blant annet sko og klær. Selv om veksten er stor målt mot fjoråret i april og mars, ligger bransjene fortsatt langt under 2019 som var et normalår. Nå når samfunnet åpner opp oppfordrer vi folk til å fornye garderoben, kjøpe seg nye sko og gjøre seg klar til å dra på kontoret og sommerferie, avslutter Andersen.

 

Vekst April 21 mot 20

Vekst april 21 mot 2019

Akk april 21 mot 20

Akk april 21 mot 19

Netthandel

6,70 %

115,60 %

52,70 %

95,80 %

Detaljhandel, unntatt salg av biler og bensin

-0,60 %

9,40 %

10,00 %

16,70 %

Butikkhandel

-3,70 %

 

6,20 %

 

Kjøpesenter

0,20 %

 

0,90 %

 

Ur, gull- og sølvvarer

26,70 %

-33,00 %

-9,40 %

-26,20 %

Klær

26,70 %

-31,70 %

-3,90 %

-27,40 %

Bensinstasjoner

16,80 %

-13,10 %

-0,30 %

-9,50 %

Tekstiler og utstyrsvarer

10,70 %

1,00 %

13,10 %

6,80 %

Apotek

9,50 %

7,60 %

2,70 %

13,70 %

Kosmetikk

4,00 %

-34,50 %

-13,00 %

-25,80 %

Møbler

-1,90 %

3,40 %

2,20 %

3,30 %

Sport

-2,30 %

-1,00 %

17,40 %

7,50 %

Dagligvare

-6,30 %

8,80 %

8,20 %

18,90 %

Drikkevarer

-9,80 %

10,00 %

21,80 %

39,80 %

IKT-utstyr i spesialforretninger

-12,50 %

-13,70 %

-5,00 %

-2,80 %

Elektronikk

-17,50 %

7,20 %

-1,60 %

10,60 %

Bredt vareutvalg

-31,10 %

-16,80 %

-3,10 %

6,00 %

Bøker

-38 %

-44 %

-25,10 %

-27,90 %

Byggevare1

na

na

na

na

Sko1

na

na

na

na

Blomster og planter1

na

na

na

na