Vekst i skobutikkene

Omsetningen i skobutikkene antas å ha økt med rundt en prosent i årets syv første måneder. Veksten vil ta seg ytterligere opp resten av 2021.

Statistisk sentralbyrå publiserer ikke lenger månedsindekser for skobutikkene, så det er noe usikkerhet rundt utviklingen i skobransjen. Tallene for butikkhandelen med skotøy er nå estimerte tall

Klar vekst resten av året

Utviklingen de siste månedene viser at pilene peker oppover for skobutikkene. Etter vel 2 prosent nedgang i årets fire første måneder, økte omsetningen med vel 3 prosent i perioden mai-juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av juli ligger omsetningen i skobutikkene rundt en prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Veksten resten av 2021 vil ta seg betydelig opp. Omsetningen i august-desember i fjor var 17,7 prosent lavere enn i samme periode i 2019. Over en tredjedel av omsetningsnedgangen på 688 millioner kroner i fjor skjedde i perioden august-desember. Mesteparten av nedgangen i denne femmånedersperioden skjedde i november og desember etter at det i slutten av oktober ble innført strenge smitteverntiltak som følge av smittebølge 2. Med håp om at julebord og andre selskapeligheter kan avvikles som normalt er det grunn til å tro på svært høy vekst i årets to siste måneder, ikke minst i november der omsetningen i skobutikkene falt med hele 40 prosent i fjor. Også i perioden august-oktober i år er det grunn til å forvente god vekst. Med høyt smittenivå nå er det uvisst om hvordan situasjonen blir framover, men skulle omsetningen resten av året komme tilbake på 2019-nivå, vil omsetningen i skobransjen kunne bli tosifret i 2021. Skulle veksten i 2021 bli tosifret så er dette første gang siden 1985 veksten har vært sa høy.