Vi skal bruke 12.070 kroner hver på julestria

Virkes julehandelsprognose viser at hver innbygger i snitt bruker mer på julegaver, mat og drikke i år enn i normalåret 2019, men mindre enn i fjor. 

Netthandelsveksten fortsetter, og ligger over 50 prosent høyere enn i 2019. Selv om vi handlet veldig mye på nettet i førjulen i fjor, ser vi for oss en økning på 1 prosent fra i fjor. Netthandel har fått en voldsom økning under pandemien, og netthandels vanene vil vedvare. 
Anslagsvis 10,9 milliarder kroner brukes på netthandel i årets to siste måneder.

Fysiske gaver er fortsatt på ønskelisten
Ipsos har på oppdrag fra Virke spurt et representativt utvalg nordmenn om deres julegaveplaner. Undersøkelsen viser at det fremdeles er fysiske gaver som dominerer.
54 prosent vil kjøpe flere eller like mange varer som tidligere.

–  Det er fremdeles fysiske pakker som utgjør det store flertallet av gavene vi gir hverandre, sier Horneland Kristensen.

Bærekraft er viktig for de unge
Når vi spør folk om de sjekker om en vare er produsert på bærekraftig vis, svarer et overveldende flertall nei.
Men i aldersgruppen 18-29 år oppgir 29 prosent at de som regel undersøker om en vare er produsert på en bærekraftig måte. 19 prosent av den samme målgruppen som sier de vil kjøpe flere opplevelser enn tidligere.

Ulike konkurransevilkår
– Det er vekst i varer handlet på nett fra land utenfor EU og EØS som ikke oppfyller de strenge produktkravene vi har. Miljø-, helse og sikkerhetskrav unngås ved at privatpersoner bestiller direkte fra utenlandske salgsplattformer, som ikke er underlagt kontroll og krav på samme måte som norske butikker og nettbutikker. Det skaper ulike konkurransevilkår for norske virksomheter som bruker mye ressurser på å overholde miljøkrav og andre krav, og kan bidra til å forsinke den grønne omstillingen vi er i gang med i Norge og Europa, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk.