Vi skal handle for 92 milliarder i sommer

– Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter i Norge, spesielt på steder med mye turisme. Det ser ut som omsetningen blir litt lavere i år enn i fjor, men den er fremdeles høy i et historisk perspektiv, sier Hammerstad.

En ny rapport utarbeidet for Virke konkluderer med at det er vanskelig å se for seg vekst i år, sommerhandelen 2021 er uslåelig. Anslaget er en omsetning på 91,8 milliarder kroner ekskludert moms, fem prosent lavere enn i fjor.
– Særlig handelen i fjor fikk et løft etter gjenåpningen av samfunnet våren 2021. I år er bildet mer usikkert på bakgrunn av prisøkning på strøm og drivstoff, økende boligrente og ustabilitet på grunn av krigen i Ukraina. På den andre siden kan problemer i flytrafikken og problemer med produksjon av pass føre til at mange ferierer og handler i Norge også denne sommeren, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke. 

Sommerhandel

Sommeren i fjor er uslåelig
Det vanskelig å toppe fjorårets sommer. I juli og august 2021 omsatte norske detaljhandelsbedrifter for 103,3 milliarder kroner ekskludert moms. Det er 2,1 prosent høyere enn i 2020.
Av dette omsatte butikker, kiosker og bensinstasjoner for 96,6 milliarder kroner, mens norske nettbutikker, torghandel og annen handel omsatte for 6,7 milliarder kroner.

Sørlandet og Nord-Norge utmerker seg
Tallene fra 2021 viser at sommerhandelen økte mest på Sørlandet og i Nord-Norge. Omsetningen i juli og august sto for henholdsvis 19,6 og 18,5 prosent av årsomsetningen på landsbasis.
Like etter fulgte Trøndelag med 17,9 prosent, Østlandet med 17,4 prosent og Vestlandet med 17,3 prosent.
På fylkesbasis tronet Agder på topp med 19,6 prosent, etterfulgt av Nordland på 19 prosent, Vestfold og Telemark på 18,7 prosent, Innlandet med 18,6 prosent og Troms og Finnmark på 18 prosent.

Usikre utsikter for 2022
Hammerstad sier det har vært gode tall i varehandelen så langt i år. Store deler av faghandelen, særlig sko og kosmetikk, har stor omsetningsvekst i de første fem månedene av året sammenlignet med i fjor.
Samtidig har dagligvarehandelen gått ned fordi folk spiser og drikker mer ute enn i fjor. I tillegg er grensehandelen på vei tilbake til nivåene fra før pandemien.