Dato for de viktigste skomessene 2021 er på plass

Covid-19 pandemien er utfordrende, også for fremtidige arrangementer. Hva skjer, hvor mange kan inviteres hvis man kan invitere og kan vi reise utenlands? Dette er spørsmål som stadig må vurderes.

Her finner du messekalendere for 2021

Vi må ha troen på at det kommer en vaksine om ikke alt for lenge som normaliserer hverdagene. Den troen har de flere messearrangører heldigvis, og nå er messedatoer for 2021 på plass.