Vil du være med å skrive norsk skohistorie?

Karl Jacob Solheim har tatt på seg den store oppgaven å skrive boka om den norske skohistorien. Han har gravd seg mange år bakover, men han vil også ha med seg nyere historie fra nåtidens skobutikker.

-Jeg har kontaktet kjedene og fått med meg deres historie, og jeg har kommet i kontakt med mange kjedefrie butikker, men på langt nær alle.
Så, har du som butikkeier ikke hørt fra meg, kan du være snill å ta kontakt med meg. Du tror kanskje ikke selv du har noe i en historiebok å gjøre, men jeg vil gjerne ha med litt om de fleste. Ta kontakt så får vi med litt om din hverdag fra din skobutikk, liten eller stor, i bysentrum eller på et tettsted i vårt langstrakte land. Jeg vil ha med litt om dere alle som holder den norske skohandelen i gang.

Ta kontakt med Karl Jacob Solheim på kalle@solsko.no og tlf. 90920209, innen 15. februar.