Vipps på nett øker

Varehandelen med Vipps på nett fortsetter den sterke økningen med 154 prosent i uke 50, sammenlignet med samme uke i fjor. Samtidig går verdien av handel med kort i butikkene tilbake ett prosentpoeng sammenlignet med samme uke i fjor. Over 3,8 millioner nordmenn har nå lastet ned Vipps.

Flere bruker den siste tiden før jul til å handle på nett hjemmefra. Fraktselskaper og hentepunkter har aldri vært så travle, så dette blir syretesten på hvor effektiv Norsk varehandel på nett er.
Tilbakegangen på ett prosentpoeng for korthandel i butikk kommer etter to uker med økning på henholdsvis 9 og 13 prosent og betyr at flere har valgt å gjøre unna julehandelen ute i handlegatene før det forventede storinnrykket rett før jul.

Eldre omfavner netthandel
Folk i aldersgruppen på 70 år og oppover legger igjen tre ganger så mye penger på nett sammenlignet med i fjor. Det er 
en sterk økning av eldre som handler på internett gjennom hele pandemien. Mange har oppdaget hvor enkelt det er å handle på internett, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette også under mer normale forhold.