Vipps slår seg sammen med dansker og finner

Vipps, Danske Banks MobilePay og finske Pivo slår seg sammen. Det nye selskapet får 11 millioner brukere i Norge, Danmark og Finland, og ønsker å investere ytterligere i e-handelsløsninger.

Sammen skal de tilby bedre løsninger for mennesker og bedrifter over hele Norden, og bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet.

– Konkurranse innen betalinger er global, og vi trenger derfor et enda sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører. Ved å kombinere tre av de sterkeste merkevarene i Norden, og bygge en enda sterkere teknologiplattform, kan vi skape betalingsforenkling i verdensklasse for alle, sier Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps.

Rune Garbord
Rune Garbord

- Dette vil skape et mye sterkere utgangspunkt for å gi kunder - både sluttbrukere og selgere – flere og enda bedre løsninger i et raskere tempo. Vår klare ambisjon er å gjøre det mulig for private brukere å bruke felles lommebok til betalinger mellom de nordiske landene, sier Claus Bunkenborg, administrerende direktør i MobilePay. - Etterspørselen etter kontantløse betalinger har vokst i flere år, en trend som ble ytterligere forsterket av den globale pandemien. Det nye selskapet vil ha nytte av å ta de beste løsningene fra de tre mobile plattformene og gjøre dem tilgjengelige for alle brukere, selgere og partnere på en felles plattform. Selskapet planlegger også å investere ytterligere i e-handelsløsninger, og imøtekomme de nordiske selgernes høye forventninger til den beste betalingsløsningen, sier Harri Nummela, konserndirektør, Retail Banking, i OP Financial Group.

 

Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps i Norge, blir utnevnt til administrerende direktør i det nye selskapet. Claus Bunkenborg, administrerende direktør i MobilePay, vil ta plass i konsernledelsen. Kjerstin Braathen, styreleder i Vipps og administrerende direktør i DNB, blir styreleder i det selskapet, som vil ha hovedkontor i Oslo og er underlagt regulering av norske myndigheter.

Selskapet planlegger å investere ytterligere i teknologi, innovasjon og utvikling av nye produkter for å skape de beste kundeopplevelsene. Fusjonen vil ikke føre til oppsigelser. Alle parter vil være representert i styret.

Fusjonen krever godkjenning fra relevante regulatoriske myndigheter, som EU Kommisjonen.

 

Fakta

• Det nye selskapet vil ha over 500 medarbeidere over hele Danmark, Finland og  Norge.

• Fusjonen vil skape en av de største lommebøkene i Europa.

• Alle tre nåværende merkevarer vil foreløpig fortsette. Brukerne av de tre lommebøkene kan fortsatt bruke appene sine helt som normalt fremover, og potensielle endringer kan ikke skje før sammenslåingen er godkjent av myndighetene.

• Planen er at Vipps’ teknologiplattform vil brukes fremover. Den videreutvikles for å møte danske og finske krav, og de to andre lommebøkene vil så migreres over til felles plattform. Vipps har en moderne skyplattform, som vil danne et felles grunnlag for økt produktinnovasjon.

• OP Financial Group, eieren av Pivo, blir distributør av den nye felles lommeboken i Finland.

• Eierstrukturen for det nye selskapet blir som følger: Dagens eiere av Vipps: 65%; Danske Bank: 25%; og OP Financial Group: 10%.

Den nye felles lommeboken vil ha en samlet brukerbase på 11 millioner forbrukere, over 700 millioner årlige transaksjoner og 330 000 bedrifter over hele Norge, Danmark og Finland.