Virke- og handelskonferansen skal skape et levende lokalsamfunn

22. september går Virke Arena 2022 av stabelen i Oslo Spektrum. Temaet for konferansen er levende lokalsamfunn, og et år før lokalvalget skal konferansen inspirere, stille spørsmål og gi svar på hva som skaper bærekraftige og levende lokalsamfunn.

- Virke slår sammen Handelskonferansen og Virkekonferansen til én årlig konferanse, og slår som i fjor på stortromma. – Dette blir årets viktigste konferanse for dem som jobber med handel og tjenester. Vi vil fokusere på møteplasser, både i bysentra og tettsteder. Møteplasser er avgjørende for handel og tjenester, sier Marit Hagehaugen Evensen, prosjektleder for Virke Arena og bransjedirektør i Virke for retail.

Virke ønsker å løfte tjenester høyere opp på årets konferanse, likestilt med handel.

Arrangementet er en utvidelse av det som tidligere var Handelskonferansen og bringer sammen noen av landets viktigste aktører innenfor handels- og tjenestenæringen, politikere og andre samfunns- og næringslivsaktører.

I tillegg til lokal handel og møteplasser, belyses de sentrale utviklingstrekkene for handel og tjenester:

  • Hvordan skal bedrifter omstille seg det grønne skifte?
  • Hvordan vil digitalisering påvirke handels- og tjenestenæringen?
  • Hvordan utvikler og vedlikeholder man best mulig kompetanse?
  • Hvordan kan vi øke eksporten innenfor norsk tjenestenæring?
  • Hvordan spiller logistikken inn?
  • Hvordan få til hurtighandel?

Disse, og en rekke andre spørsmål vil bli belyst gjennom foredrag, paneldebatter og kurs.

Stjernespekket program
– Konferansen samler virksomheter fra hele Norge for å vise hva som gjør lokalsamfunn levende. Foredragsholdere fra inn- og utland bidrar til et fantastisk spennende program, og til at vi virkelig får løftet blikket, sier Marit Hagehaugen Evensen.

På plakaten står blant andre Kate Ancketill, internasjonal tankeleder innenfor e-handel, Hanne Solem, leder for bærekraft i Deloitte og andre ledende aktører innenfor handels- og tjenestenæringen fra bedrifter som ASKO, Norrøna, New Movements, Kiwi og flere.

– Vi har fått på plass mange flere samarbeidspartnere og utstillere enn i fjor, konstaterer Hagehaugen Evensen fornøyd.

Oslo Spektrum forvandles også i år som en levende by
I anledningen transformeres Oslo Spektrum til en mini-versjon av norske lokalsamfunn. Konferanse vil være en interaktiv opplevelse med ulike stands, prototyper og andre presentasjoner som belyser hvordan fremtidens handels- og tjenestenæring best kan tilpasse seg de endringene Norge står ovenfor slik at vi ivaretar sysselsettingen og trivselen i hele landet. 

Les mer om programmet her.