Zalando med «do.BETTER» for inkludering og mangfold

Zalando med strategi for mangfold og inkludering (D&I), «do.BETTER». Den inkluderer en omfattende handlingsplan med 12 punkter fordelt på fire grunnpilarer: ansatte, ledere, kunder og partnere.

Selskapet har nå utarbeidet en helhetlig strategi for å dekke hele D&I-emnet. Utviklingen vil rapporteres årlig i Zalandos D&I rapport, som først ble publisert i 2020.

- Visjonen vår er å være ‘førstevalget for mote’. Vi streber etter å bringe frem alt mangfoldet som finnes blant våre talenter, ledere, kunder og partnere», sier Zalandos co-direktør, David Schneider. - Vi er overbeviste om at å tilrettelegge for et større mangfold og mer inkludering, vil lede Zalando til bedre innovasjon, dypere kundeforståelse, større kreativitet og høyere kvalitet på beslutningene. Dette vil også påvirke motebransjen på en positiv måte, fortsetter han.

Inkluderende arbeidsplass
Zalando har som mål å være en inkluderende arbeidsplass som gir lik tilgang til muligheter for alle, og en følelse av tilhørighet der ansatte kan blomstre. Det utarbeides retningslinjene for å sikre mangfold i viktige prosjekter. Videre vil nettgiganten tilby opplæringsprogrammer om mangfold og inkludering for team, ledere og rekrutteringsansvarlige, samt samarbeide med flere organisasjoner for å identifisere beste praksis og fremme støtte til mangfoldige fellesskap.
De vil videre øke andelen av kvinner i tech, til 40–60 % innen 2023.

Astrid Arndt, personaldirektør (CPO) hos Zalando, sier: - Vi mener at vi gjennom likeverdig behandling og ansvarlig lederskap kan skape en arbeidsplass og et inkluderende miljø for alle ansatte uavhengig av deres kjønnsidentitet, etnisitet, seksuelle legning, funksjonshemninger, foreldrestatus, alder, språkferdigheter, (nevromangfold), nasjonalitet, utdanning, sosioøkonomiske bakgrunn, tro, helse og andre dimensjoner av mangfold.

Mangfoldige ledere
- Zalando har også som mål at selskapets ledere aktivt skal forme et miljø som er eksemplarisk når det gjelder mangfold, likeverd og inkludering. Vi vil innlemme D&I-opplæring som et obligatorisk element i bredere lederskapsprogrammer. Fra 2022 vil vi ha handlingsplaner for D&I i alle forretningsenheter. Og når det gjelder kulturelt mangfold og skjæringspunkter, forplikter vi oss til å – innen 2025 – innlemme en bredere representasjon av synlige og usynlige mangfoldsdimensjoner og bakgrunner på de øverste fem lederskapsnivåene våre.

En mer inkluderende opplevelse 
- I forhold til kundene er det Zalandos ambisjon at selskapets kunder skal føle at de er respekterte, inkluderte og feirede gjennom kundeopplevelsene og kommunikasjonene vi skaper. Innen 2025 vil vi tilby en digital opplevelse som er like tilgjengelig, relevant og innbydende for kunder fra underrepresenterte grupper, og vi vil regelmessig evaluere den digitale opplevelsen med et uavhengig eksternt panel. Videre har vi som mål å skape mer inkluderende innhold, og vi oppfordrer og støtter også partnerne våre til å gjøre det samme. For eksempel streber vi allerede etter å søke representative modeller og influencere, hensynsfull styling og redusert retusjering. Kunder kan også allerede opprette en konto i Zalandos nettbutikk uten å legge inn binær kjønnsinformasjon.

Mangfoldig sortiment
- For våre partnere har vi som mål å være pådrivere for en positiv endring i motebransjen. For å oppnå dette vil vi tilby et inkluderende sortiment på plattformen vår for underrepresenterte grupper, vi vil diversifisere moteporteføljen vår for partnere og vi vil styrke nettverket vårt for å fremme D&I i bransjen. For å oppnå dette forplikter vi oss til å tilby et virkelig mangfoldig utvalg ved å ha produktalternativer i alle kategorier, på tvers av pris, størrelse og stil. Flere produkter for alle hudtoner har blitt lagt til skjønnhetskategorien, sortimentet vårt er utvidet til å inkludere størrelser og dekkende plagg, og vi samarbeider stadig med flere merker som er eid av medlemmer av minoritetsgrupper.