Konkurser i 2020

Konkurstallet i detaljhandelen var i fjor det laveste i perioden 2006-2020. Totalt ble det åpnet konkurs i 442 detaljhandelsforetak i 2020, 17,7 prosent færre enn i 2019. Fra 12. mars og ut året i 2020 ble det åpnet 317 konkurser i detaljhandelen mot 409 konkurser i samme periode i fjor. Bare 3 skoforetak gikk konkurs i 2020, fem færre enn i 2019.

Koronakrisen har ennå ikke satt spor etter seg i konkurstallene i detaljhandelen. I 2020 ble det åpnet konkurs i 442 detaljhandelsforetak, 95 konkurser eller 17,7 prosent færre enn i 2019. Fra 1. januar til og med 11. mars gikk antall konkurser ned med 2,3 prosent. Fra og med 12. mars og ut året var konkursnedgangen på hele 22,9 prosent. 71,7 prosent av detaljhandelskonkursene i fjor ble åpnet i koronaperioden. I 2019 ble 76,2 prosent av konkursene åpnet i perioden 12.mars-31.desember.  Antall konkurser i detaljhandelen i 2020 er det laveste i perioden 2006-2020.

Antall åpnede konkurser i detaljhandelen i 2020 var størst i Viken og Oslo der det ble åpnet 91 og 72 konkurser, 26 og 8 konkurser færre enn i 2019. Færrest detaljhandelskonkurser var det i Troms og Finnmark der det ble åpnet 15 konkurser i fjor, fire færre enn i 2019. Sett i forhold til antall virksomheter var konkursraten høyest i Oslo der 1,4 prosent av detaljhandelsbedriftene gikk konkurs og lavest i Troms og Finnmark der konkursraten var på rundt 0,9 prosent. På landsbasis var konkursraten i detaljhandelen på snaue 1,2 prosent mot ca. 2 prosent i 2009, året etter at Finanskrisen nådde sitt klimaks i september 2008.

Flest konkurser i kleshandelen
Av de 442 åpnede detaljhandelskonkursene i 2020 var det flest konkurser i klesbutikkene der 88 foretak gikk konkurs. Selv om korkursantallet er høyt og klesbutikkene er en av de bransjene der omsetningen har falt mest under koronaperioden, er det åpnet 28 færre konkurser i 2020 enn i 2019. Av de 88 konkursene gikk 61 konkurs i koronasperioden. I 2019 gikk 82 klesforetak konkurs i samme periode. I skobutikkene som har hatt svært høy omsetningssvikt som følge av koronatiltakene er antall konkurser gått ned fra 8 konkurser i 2019 til 3 i 2020. Alle konkursene i 2020 kom før de første koronatiltakene ble innført 12. mars i fjor. Også i nettbutikker, blomsterbutikker/hagesentre, tekstil- og utstyrsbutikker, bensinstasjoner og i mange øvrige detaljhandelsbransjer gikk konkursene ned i 2020. I kiosker og sportsbutikker var antall konkurser i 2020 det samme som i 2019, mens antallet økte i dagligvarebutikkene, en bransje som har kommet svært godt ut av koronaperioden grunnet stengte grenser, hjemmekontor og restriksjoner på serveringsstedenes aktivitet.