Norske forbrukere savner  informasjon om bærekraft

Syv av ti norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke.

Tallene er fra Orklas Bærekraftsbarometer 2021 og bekreftes av Opinions forbrukerundersøkelse for Tekstilaksjonen.
Ipsos har gjennomført en kvantitativ barometerundersøkelse på vegne av Orkla blant et representativt utvalg forbrukere i Norden og Baltikum. Tusen forbrukere i hvert land er spurt om deres holdninger til ulike bærekrafttemaer. I dag blir funnene presentert i Orklas Bærekraftsbarometer 2021.
– Det er tredje året på rad Ipsos gjennomfører denne barometerundersøkelsen på vegne av oss. Den gir viktige pekepinner på hva forbrukerne er opptatt av, hva de er fornøyd med og hvor de forventer mer fra oss og bransjen, sier konsernsjef i Orkla, Jaan Ivar Semlitsch.
I Norge viser funnene at over halvparten av forbrukerne, nærmere bestemt 54 prosent, ønsker å velge merkevarer og produkter de opplever som bærekraftige. I tillegg sier nesten en av tre at de er villig til å slutte og kjøpe produkter fra merkevarer som ikke er miljøvennlige.
Selv om ønsket er stort, er det å få det til ikke like enkelt. Syv av ti norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke.
– Andelen som sier de synes det er vanskelig, er større enn andelen som sier de ønsker å velge bærekraftig. Det kan tyde på at noen forbrukere gir opp å velge bærekraftig rett og slett fordi de synes det er for vanskelig, forklarer konsulent i Ipsos, Erik Horgmo, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.
Emballasje-bevisste
Altså, forbrukere mener det er viktig at produktene de kjøper har emballasje som kan resirkuleres, men det er ikke like viktig at emballasjen er resirkulert. 45 prosent sier at de heller kjøper produkter som er pakket i emballasje av resirkulert plast enn i vanlig plast.
I likhet med hvor vidt produkter er bærekraftige eller ikke, virker det også å herske en del forvirring hos forbrukerne når det gjelder resirkulering. 64 prosent av norske forbrukere sier de synes det ofte er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke. Det er til sammenligning færre enn i Danmark (72 prosent), men langt flere enn i Sverige (43 prosent).
Vanskelig å finne informasjon
Resultatene fra Opinions forbrukerundersøkelse for Tekstilaksjonen viser samme tendens. På spørsmål om forbrukerne hadde fått informasjon om bærekraft fra merker og leverandører svarte 74 prosent nei, og halvparten syntes det var vanskelig på finne ut av om klærne var produsert på en bærekraftig måte
Undersøkelsen viser at forbrukernes bevissthet om bærekraft er stigende. Fire av ti svarte at de er opptatt av bærekraft, men det hersker stor forvirring. Folk flest stoler ikke på den informasjonen de får fra kjeder og merkevarer.  De blir forvirret av uklare budskap og henvisninger til en rekke ulike sertifiseringsordninger som de ikke vet noe om. En utbredt oppfatning er at myndighetene og uavhengige aktører må ta føringen, både når det gjelder arbeidet med å få en mer bærekraftig bransje og med å gi tydelig informasjon.