Ti tips i arbeid med Åpenhetsloven

30. juni er fristen for å levere årets redegjørelse. Du er kanskje allerede godt i gang? Hvis ikke, her er 10 tips å ta med deg videre i arbeidet.

Rundt 9000 virksomheter jobber nå for å ferdigstille sin redegjørelse før årets frist 30. juni.
Forbrukertilsynet gjorde en kontroll av 500 virksomheter etter redegjørelsene ble publisert i fjor sommer som viste at flere har et stykke å gå når det kommer til implementering av loven og arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Vi får mange spørsmål fra virksomheter om hvordan de skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Som ledende fagmiljø har vi lang erfaring med både store og små virksomheter, og en rekke bransjer.

Her er våre 10 tips til hvordan få en god redegjørelse:

 1. Start (helst) tidlig med redegjørelsen – Aktsomhetsvurderinger er et kontinuerlig arbeid.
  Jo bedre dere har jobbet gjennom hele året, dess enklere er det å skrive redegjørelsen.

   
 2. Involver flere i arbeidet og samarbeid internt i organisasjonen. Redegjørelse og aktsomhetsvurderinger er en god måte å øke kunnskap om etisk handel på og sikre forankring.

   
 3. Beskriv godt hvordan aktsomhetsvurderinger er integrert i arbeidsprosesser, hvem som har ansvaret og rutiner for gjennomføring. Det kan være faste møter, policy, minimumskrav etc.

   
 4. Beskriv risikoene godt – hvilken metode dere brukte for å kartlegge risiko, hvilke risikoer dere fant, hvilke dere valgte å prioritere og hvorfor. Beskriv også risikoer dere fant, men ikke valgte å ta med, da dette kan være noe dere ser på senere. Hvis det var deler av selskapet som ikke var med i kartleggingen – beskriv dette også.

   
 5. Vær forsiktig med å skrive at dere er trygge på, eller vet at dere ikke har risikoer. Om dere ikke har avdekket risiko gjennom f.eks spørreundersøkelser, så betyr det ikke at dere ikke har risiko i leverandørkjeden.

   
 6. Ha spesifikke tiltak til risikoene som er målbare. tidsbestemte, realistiske med fordelt ansvar.

   
 7. Tør å skrive at dere ikke har alt på plass. Forbrukertilsynet sier at de beste redegjørelsene ofte er de som er åpne og ærlige, viser risiko, og forbedringsområder.

   
 8. Ha informasjonen lett tilgjengelig på nettsiden – maks to klikk fra forsiden og husk å informere styret og ledelse om hvor den ligger.

   
 9. Husk styresignatur.

   
 10. Be om hjelp ved behov og bruk gjerne Åpenhet om ansvar til inspirasjon.
  I rapporten Åpenhet om ansvar viser vi god praksis eksempler fra våre medlemmers redegjørelse på arbeid med aktsomhetsvurderinger.

 

Lykke til videre i arbeidet!


Les her for flere anbefalinger: Åpenhetsloven – Etisk Handel