Tøft år for handelen i Oslo

Oslo Handelsstands forening forteller at 2023 ble et tøft år for de næringsdrivende i handels- og serveringsnæringeni Oslo. Omsetningen falt. Håpet er at bunnen er nådd, og at 2024 igjen vil gi vekst.

Oslos mange handels- og serveringssteder fikk kjenne dyrtiden på kroppen i 2023. Både serveringssteder og faghandel opplevde at omsetningen falt med henholdsvis 6 og 4 prosent.

- Dyrtiden rammer handels- og serveringsbransjen hardt. Folk var mer påholdne med pengebruken i 2023. Lavere forbruk kom i tillegg til økte råvarepriser, høyere strømpriser og skjerpede lønnskostnader. På toppen av det hele valgte Oslo-byrådet å øke skatteregningen for våre bedrifter, sier Bjørn Næss.

Tallene handelsstanden viser til er basert på transaksjoner fra BankAxept. De er en god temperaturmåler på utviklingen i bransjen, men kan ikke brukes å gi et eksakt tall for omsetning i bransjen.

Dyre varekategorier hardest rammest
Tallene viser at Oslos forbrukere var særlig forsiktig med utgiftene til butikker som er forbundet med kostnadskrevende investeringer, slik som møbler og byggevarer. I motsatt ende av skalaen opplevde både bakeriene og kosmetikkbutikkene vekst i 2023.

- Folk dro fortsatt på café og bakeri med venner, men det var færre som tok seg råd til større investeringer i hjemmet. Vi håper 2024 blir et bedre år ettersom det er ventet at folk igjen får reallønnsvekst, sier Næss.

Spår tøff konkurranse om kundene i 2024
Også Oslos restauranter opplevde tilbakegang i 2023. Omsetningen falt med 4 prosent. Næss spår tøffere konkurranse om kundene i 2024:

- Oslo er blitt en fantastisk restaurant-by. Konkurransen er knalltøff. For kundene er det et luksusgode at det stadig dukker opp nye og bedre restauranter, men for de etablerte aktørene kan det bety at ikke alle overlever 2024, sier Næss.

Bjørvika i fremvekst, mens Oslo sentrum faller tilbake
Tallene for 2023 avslører samtidig bevegelser i folks handlemønstre. Nord i Oslo som inkluderer blant annet Alnabru, Furuset og Nedre Hovin faller tilbake hele 12 prosent, mens nye områder vokser frem. Sammenligner man med 2019 er f.eks. Bjørvika opp 19 prosent. Sjefen for Oslo Handelsstand synes konkurransen mellom bydelene er sunn, men bekymrer seg for utviklingen til handelen i Oslo Sentrum (Universitetet, Stortingsgaten, Karl Johan, noe av Kvadraturen).

- Nok en gang faller sentrumshandelen. Det bør bekymre alle vi som ønsker byliv i byen vår. Jeg mener vi bør stimulere langt mer til uteservering og aktiviteter som trekker folk til byen vår. Et godt eksempel er julemarkedet på Spikersuppa, som trekker mange familier til byen, sier Næss.

Tallene fra OHF viser at sentrumshandelen har falt 16 prosent siden 2019, og med 7 prosent i 2023. Han varsler at nå vil invitere byrådene for næring og byutvikling til samtaler om hvordan man få til mer byliv, ikke bare i Oslo sentrum, men i alle Oslos bydeler.